Loc din Biblie: Faptele apostolilor 8

1 Rezultat

A fost şters de pe pământul celor vii (B.C. Greenman)
Suferinţele Domnului
Locuri din Biblie: Isaia 53.8;Fap. 8.33; Psalmul 22; 69; 102.24; Evrei 1.10-12, Cuvinte cheie: Suferinţele Domnului
Printre diferitele suferinţe înfiorătoare ale Domnului nostru demn de adorare, aşa cum Psalmii le descriu, găsim un fel de suferinţe care – aşa cum este de temut – sunt foarte mult trecute cu vederea, dacă nu chiar sunt ... mai multtotal neluate în seamă şi nu sunt crezute. Acestea sunt durerea de a fi „şters de pe pământul celor vii” (Isaia 53.8), că „viaţa I-a fost luată de pe pământ” (Faptele Apostolilor 8.33), „luat la jumătatea zilelor Sale” (Psalm 102.24).