Bibelstelle: 1. Thessalonicher 1

10 Ergebnisse

Bekehrung (S. Isenberg)
Was beinhaltet eine biblische Bekehrung?
Bibelstellen: 1. Thessalonicher 1; Lukas 15, Stichwörter: Bekehrung
Datum: 06.03.2016, Laufzeit: 70 min
Ce este întoarcerea la Dumnezeu? (1) (C.H. Mackintosh)
Necesitatea întoarcerii la Dumnezeu
Bibelstellen: 1 Tesaloniceni 1.1-10, Stichwörter: Pocăinţă
Aproape că nu este nevoie să spunem, că noi credem în necesitatea absolută a unei întoarcerii la Dumnezeu lucrată divin. Oricine ar fi omul, iudeu sau grec, protestant sau catolic, oricare ar fi naţionalitatea lui, poziţia lui ... mehrbisericească, oricare ar fi mărturisirea lui de credinţă şi orice conţinut ar avea ea: el trebuie să fie întors la Dumnezeu, altfel el se află pe calea largă spre condamnarea veşnică. Nimeni nu este, în sensul dumnezeiesc al acestui cuvânt, din naştere un creştin şi nici nu poate fi educat spre a deveni un creştin. Este o greşeală fatală şi o înşelăciune a duşmanului de moarte al sufletelor, când cineva crede că este creştin prin naştere sau prin educare, sau prin botezul în apă, sau ar putea fi făcut creştin prin oarecare ceremonii religioase. Un om devine creştin numai prin aceea că el se întoarce la Dumnezeu într-un mod recunoscut de Dumnezeu. În ce constă această întoarcere la Dumnezeu vom vedea pe parcursul studiului nostru. Înainte de toate dorim să îndreptăm atenţia cititorului, fie el întors la Dumnezeu sau nu, spre necesitatea stringentă şi absolută a adevăratei întoarceri la Dumnezeu.
Ce este întoarcerea la Dumnezeu? (4) (C.H. Mackintosh)
De la ce trebuie noi să ne întoarcem
Bibelstellen: 1 Tesaloniceni 1.9,10, Stichwörter: Pocăinţă
Ce putem învăţa de la „magii din răsărit”? (C.H. Mackintosh)
Diferenţa între cunoaştere şi aşteptare
Bibelstellen: 1 Tesaloniceni 1.9,10, Stichwörter: Venirea Domnului; Răpire
Capitolul al doilea din evanghelia după Matei ne oferă o ilustrare potrivită a diferenţei între simpla cunoaştere profetică despre Hristos – între folosirea minţii pentru litera Scripturii şi atragerea Tatălui spre ... mehrPersoana lui Hristos. Magii, care în mod evident au fost călăuziţi prin degetul lui Dumnezeu, se aflau în căutarea reală şi serioasă a lui Hristos, şi L-au găsit. În ceea ce priveşte cunoaşterea Scripturii de către ei, ei nu ar fi putut nici măcar o clipă să se măsoare cu marii preoţi şi cu cărturarii; şi cu toate acestea, la ce le-a folosit ultimilor numiţi cunoştinţa lor din Scriptură? Şi totuşi, ea s-a dovedit a fi un instrument folositor pentru Irod, care i-a adunat ca să se folosească de cunoştinţa lor din Biblie în vrăjmăşia lui de moarte împotriva Unsului lui Dumnezeu. Ei erau în stare, aşa cum spunem noi, să citeze capitolul şi versetul. Însă în timp ce ei l-au ajutat pe Irod cu cunoştinţele lor, magii şi-au continuat drumul spre Isus fiind atraşi de Tatăl. Minunat contrast!
Danken und beten wir für die Mitgeschwister? (Kalender D.H.I.N.)
Bibelstellen: 1. Korinther 1; 1. Thessalonicher 1; Kolosser 4, Stichwörter: Danken; Gebet: persönlich
Wie viel Dank bleibt heute Gott vorenthalten, weil wir oft nur auf die Mängel der Gläubigen sehen, aber keinen Blick dafür haben, was Gott dennoch an ihnen gewirkt hat!
Der erste Brief an die Thessalonicher (G. de Koning)
Bibelstellen: 1Thes; 1Thes 1; 1Thes 2; 1Thes 3; 1Thes 4; 1Thes 5
Mulţumim şi ne rugăm noi pentru fraţi şi surori? (Kalender D.H.I.N.)
Bibelstellen: 1 Corinteni 1.4,5; 1 Tesaloniceni 1.2; Coloseni 4.12,13, Stichwörter: A mulţumi; Rugăciunea: personală
De cât de multe mulţumiri este Dumnezeu lipsit astăzi, deoarece noi privim numai la lipsurile credincioşilor, dar nu avem nici o privire pentru ceea ce Dumnezeu a lucrat totuşi în ei!
Was ist Bekehrung? (C.H. Mackintosh)
Artikel: 7, Bibelstellen: 1. Thessalonicher 1, Stichwörter: Bekehrung
Die Themen dieser Artikelserie sind: die Notwendigkeit, der Charakter und das Wesen einer biblischen Bekehrung. Die Beiträge erschienen unter der Überschrift „Was ist Bekehrung?“ 1880 im Botschafter des Heils in Christo und ... mehrwurden ergänzt nach dem Original „Conversion: What is it?“ aus Miscellaneous Writings, Bd. 3.
Was ist Bekehrung? (1) (C.H. Mackintosh)
Die Notwendigkeit der Bekehrung
Bibelstellen: 1. Thessalonicher 1
Lieber Leser, wenn du unerrettet und unbekehrt bist, dann lass dir von uns ernstlich raten, diese Dinge zu durchdenken und dich zu bekehren, um dich retten zu lassen. Das ist der einzige Weg, Teil seines Königreiches zu werden. Das sagt uns ... mehrunser Herr Jesus Christus sehr deutlich; nicht ein Strich und Jota seiner heiligen Aussagen wird jemals verlorengehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte niemals. Keine Macht der Erde und der Hölle, der Menschen und des Teufels kann jemals die Worte unseres Herrn Jesus Christus zunichtemachen. Eine von diesen beiden Möglichkeiten für dich: Bekehrung hier auf der Erde oder Verdammnis danach.
Was können wir von den „Weisen aus dem Morgenland“ lernen? (C.H. Mackintosh)
Der Unterschied zwischen Wissen und Warten
Bibelstellen: 1. Thessalonicher 1, Stichwörter: Kommen des Herrn; Entrückung
Das zweite Kapitel von Matthäus liefert uns eine sehr treffende Veranschaulichung des Unterschieds zwischen bloßem prophetischem Wissen über Christus – zwischen der Ausübung des Verstandes auf den Buchstaben der Schrift ... mehrund dem Ziehen des Vaters zur Person Christi. Die weisen Männer, die offensichtlich durch den Finger Gottes geführt wurden, befanden sich auf wahrer und ernsthafter Suche nach Christus, und sie fanden Ihn. Was ihre Schriftkenntnis anbelangt, so hätten sie sich nicht für einen Augenblick mit den Hohenpriestern und Schriftgelehrten messen können; und doch, was nützte den Letztgenannten ihre Schriftkenntnis selbst? Ja doch, sie erwies sich ihnen als wirksame Instrumente für Herodes, der sie zu dem Zweck versammelte, um sich ihre Bibelkenntnis zu Nutzen zu machen in seiner Tod suchenden Feindschaft gegen den Gesalbten Gottes. Sie waren imstande, wie wir sagen, Kapitel und Vers anzuführen. Doch während sie dem Herodes mit ihrer Kenntnis Hilfe leisteten, folgten die weisen Männer durch das Ziehen des Vaters ihrem Weg zu Jesus. Wunderbarer Gegensatz!