Loc din Biblie: Exodul 5

1 Rezultat

Porunca Domnului şi contraargumentele lui satan (C.H. Mackintosh)
O sărbătoare pentru Domnul în pustie
Locuri din Biblie: Exodul 5.1; 8.25,28; 10.8-11,24, Cuvinte cheie: Ascultare; Separare/Punere deoparte; Satan; Educarea copiilor
Într-o vorbire simplă, concisă, ni se face cunoscut planul binecuvântat al Dumnezeului lui Israel, acela de a elibera deplin pe poporul Său din Egipt, din casa robiei, pentru ca el să serbeze în pustie o sărbătoare pentru El. ... mai multNimic nu putea satisface inima Lui cu privire la popor, decât numai despărţirea totală de ţara morţii şi întunericului. El voia nu numai să-l elibereze de cuptoarele de cărămizi şi vătafii de clăcaşi ai Egiptului, ci şi de templele şi altarele lui, de toate deprinderile şi legăturile lui, de principiile şi obiceiurile locuitorilor săi. Cu un cuvânt: el trebuia să fie un popor cu totul pus deoparte, înainte ca el să poată ţine o sărbătoare pentru El în pustie.