Bibelstelle: Psalm 133

3 Ergebnisse

Der Tau des Hermon (C.H. Mackintosh)
... hat etwas mit der Einheit des Geistes zu tun!
Bibelstellen: Epheser 4; Psalm 133, Stichwörter: Einheit des Geistes
Dies ist der Weg, in Eintracht mit unseren Brüdern zu wohnen. Über Eintracht zu reden ist eines, in ihr zu wohnen ist etwas ganz anderes. Wir mögen vorgeben, dass wir die „Einheit des Leibes“ und „die Einheit des ... mehrGeistes“ festhalten – sicher sind das äußerst wertvolle und große Wahrheiten –, während wir im Grunde genommen voll selbstsüchtigen Streits, Parteisucht und sektiererischen Empfindens sind. Alle diese Dinge wirken vernichtend auf die praktische Einheit.
Roua Hermonului (C.H. Mackintosh)
… are ceva a face cu unitatea Duhului!
Bibelstellen: Efeseni 4; Psalmul 133, Stichwörter: Unitatea Duhului
Aceasta este cale pe care locuim în armonie cu fraţii noştri. Să vorbeşti despre armonie este una, să locuieşti în ea este cu totul altceva. Putem simula că ţinem cu tărie la „unitatea trupului” şi la ... mehr„unitatea Duhului” – desigur acestea sunt adevăruri deosebit de preţioase şi de mari -, în timp ce în fond suntem plini de ceartă egoistă, duh de partidă şi simţăminte sectante. Toate aceste lucruri au efect nimicitor asupra unităţii practice. Dacă fraţii vor să locuiască în armonie împreună, ei trebuie să primească ungerea de la Cap, fiorul înviorător de la adevăratul Hermon.
Viaţa veşnică în Vechiul Testament (W. Kelly)
Psalmul 133.3; Daniel 12.2
Bibelstellen: Psalmul 133.3; Daniel 12.2, Stichwörter: Viaţa veşnică
Vrem să medităm la privilegiul nespus de mare al vieţii veşnice, care a fost dăruită credinciosului, aşa cum ne-o prezintă Scriptura. Cu toate că în toate timpurile ea a avut importanţa cea mai mare, stăruinţa cu privire la acest ... mehradevăr este astăzi necesară mai mult ca oricând, aşa cum va constata orice credincios care citeşte aceste rânduri. Duhul rătăcirii are curajul să se ridice împotriva duhului adevărului. Adevărul cu privire la Hristos Însuşi este nu numai periclitat, ci este răstălmăcit şi subminat prin rătăcire; şi rătăcirea împotriva Fiului este lucrul cel mai odios pentru Tatăl. Cât de fideli ar trebui să fie creştinii faţă de adevăr!