Bibelstelle: Psalm 147

2 Ergebnisse

Bild: L. Binder
Cei cu inima zdrobită (H. Smith)
Bibelstellen: Luca 4.18; Psalmul 147.2-4, Stichwörter: Mângâiere; Compătimire
În capitolul patru al evangheliei după Luca avem relatarea plăcută despre intrarea Domnului în slujba Sa publică în această lume a păcatului şi durerilor, şi totodată auzim din gura Sa caracteristica slujbei Sale. El Se ... mehrreferă la prorocia lui Isaia cu privire la El, care spune: „Duhul Stăpânului Domnul este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor blânzi: El M-a trimis să pansez pe cei cu inima zdrobită.” (Isaia 61.1)
Bild: L. Binder
Psalm 147 (H. Smith)
Bibelstellen: Psalm 147
Die wiedervereinigte Nation Israel ist aufgefordert, den HERRN für seine wiederherstellende Gnade, seine göttliche Güte und seine bewahrende Fürsorge zu preisen.