Bibelstelle: Matthäus 3

6 Ergebnisse

Das Matthäusevangelium (G. de Koning)
Bibelstellen: Mt; Mt 1; Mt 2; Mt 3; Mt 4; Mt 5; Mt 6; Mt 7; Mt 8; Mt 9; Mt 10; Mt 11; Mt 12; Mt 13; Mt 14; Mt 15; Mt 16; Mt 17; Mt 18; Mt 19; Mt 20; Mt 21; Mt 22; Mt 23; Mt 24; Mt 25; Mt 26; Mt 27; Mt 28
Das Ziel dieses Evangeliums besteht darin, dass wir auf den Herrn Jesus als König schauen. Deshalb die Aufforderung „Siehe, euer König“ (Joh 19,14). Wer dieses Evangelium mit dem Wunsch liest, Ihn als König zu sehen, wird ... mehr„den König schauen in seiner Schönheit“ (Jes 33,17).
Das Matthäusevangelium (3) (W. Kelly)
Kapitel 3
Bibelstellen: Matthäus 3
Wir kommen jetzt zu der Ankündigung Johannes des Täufers. Der Geist Gottes überspringt mit uns eine lange Zeit, und wir hören die Stimme Johannes in seiner Predigt. „Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe ... mehrgekommen“ (Mt 3,2). Wir finden hier einen Begriff, den wir nicht übergehen dürfen, weil er von so großer Bedeutung für das Verständnis des Matthäusevangeliums ist.
Dragostea divină în evanghelia după Matei (W.J. Ouweneel)
Preaiubitul Tatălui şi al nostru
Bibelstellen: Matei 1; Matei 3; Matei 11
Probabil am gândi, că această dragoste dumnezeiască nu ar fi de aşteptat să se găsească tocmai în evanghelia după Matei. Ştim că fiecare evanghelie ne prezintă pe Domnul Isus Hristos într-un caracter cu totul deosebit. ... mehrŞi aici avem pe Domnul Isus prezentat ca Mesia al lui Israel, ca Împăratul iudeilor – lepădat de poporul Său -, care apoi devine subiectul credinţei pentru toate naţiunile şi Îşi întemeiază împărăţia printre naţiuni, în care ele Îi devin supuse şi El Îşi întemeiază deja acum autoritatea în inimile lor.
Este veşnică „condamnarea veşnică”? (J.N. Darby)
Bibelstellen: Matei 3.10-12; 5.22,29-30; 6.15; 7.13-23; 10.33, Stichwörter: Iad; Moarte
Împotriva învăţăturii despre condamnarea veşnică s-au adus multe argumente. Ele sunt potrivite să-i facă să se clatine aceia care au cunoştinţe puţine despre Cuvântul lui Dumnezeu şi să răstoarne credinţa unora.
Gânduri referitoare la suferinţele Domnului (P.A. Humphreys)
„În toată strâmtorarea lor, El a fost strâmtorat”
Bibelstellen: Isaia 53.5; Isaia 50.4-6; Isaia 63.9; Psalmul 22; Psalmul 102; Matei 3.13-17;, Stichwörter: Suferinţele Domnului; Adorare/Închinare
Sper ca ilustrarea următoare să ajute pe aceia care au greutăţi să înţeleagă diferenţa între diferitele suferinţe ale lui Hristos. Mă ocup acum în mod deosebit cu legătura între poziţia şi starea rămăşiţei ... mehralese a lui Israel din viitor. La aceasta se referă şi versetul citat mai sus din Isaia 63, în primul rând în sens profetic.
Göttliche Liebe im Matthäusevangelium (W.J. Ouweneel)
Der Geliebte des Vaters und von uns
Bibelstellen: Matthäus 1; Matthäus 3; Matthäus 11
Vielleicht würden wir denken, dass diese göttliche Liebe nicht direkt im Matthäusevangelium zu erwarten sei. Wir wissen, dass jedes Evangelium uns den Herrn Jesus Christus in einem ganz besonderen Charakter darstellt. Und wir haben ... mehrhier den Herrn Jesus als den Messias Israels, als den König der Juden, verworfen von seinem Volk, der dann der Gegenstand des Glaubens für alle Nationen wird und unter den Nationen sein Reich gründet, in welchem sie zu Untertanen werden und Er jetzt schon seine Autorität in ihren Herzen gründet. Nun, wo passt da die Liebe hinein? ...