Autor: Abigail, Shawn

7 Ergebnisse
Bild: L. Binder
De ce suferă creştinii credincioşi? (S. Abigail)
De ce permite Dumnezeu ca să sufere credincioşii?
Stichwörter: Suferinţa: în general
De ce suferă creştinii credincioşi? Da, această întrebare se pune deseori: De ce un Dumnezeu iubitor permite ca un om să sufere? Articolul acesta doreşte să dea un răspuns la această întrebare. Psalmul 119.67 se poate aplica ... mehratât la cei credincioşi cât şi la necredincioşi: „Înainte ca eu să trebuiască să sufăr, rătăceam” (aşa cum s-ar mai putea traduce). Dumnezeu foloseşte deseori suferinţa ca să-l atragă la sine pe cel necredincios. Suferinţa ne aminteşte de mortalitatea noastră. Mulţi credincioşi au experimentat că în suferinţă ei au fost cel mai aproape de Dumnezeu. În versetul 75 citim: „Tu ai vrut să-mi faci bine” (aşa s-ar mai putea traduce). Noi avem voie să ştim: Domnul va face ceea ce în cele din urmă este bine şi corect.
Ein anderes Evangelium: Werke und Gnade? (S. Abigail)
Galater 1,6-9
Bibelstellen: Galater 1, Stichwörter: Gnade; Evangelium
Sollen wir menschliche Werke und Christi Werk miteinander verbinden? Die Schrift gibt uns die Antwort in Galater 1,8.9; dort heißt es: „Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte ... mehraußer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben: Er sei verflucht! Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder: Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt außer dem, was ihr empfangen habt: Er sei verflucht!“ Das sind ziemlich harte Worte, nicht wahr? Sollten wir als Christen nicht sanftmütig, versöhnlich und nachsichtig sein und einander annehmen? Unbedingt! Aber was die Botschaft des Evangeliums betrifft, kann es keinen Kompromiss geben. 
Kann man die ganze Heilige Schrift heute auf uns anwenden? (S. Abigail)
2. Timotheus 3,16
Stichwörter: Gesetz vom Sinai
Kann man die ganze Heilige Schrift heute auf uns anwenden? Diese grundlegende Frage wird in großem Maß heute von vielen falsch verstanden. Das wird deutlich, wenn wir uns in evangelikalen Kreisen umsehen. Ganze Glaubensgemeinschaften ... mehrsind auf Lehrirrtümern aufgebaut, die sich aus dieser einen Frage ergeben. In den neutestamentlichen Gemeinden wird diese Lehre richtig verstanden, aber oft wird sie nicht in den alltäglichen Fragen angewendet, die sich in unserem Leben stellen.
Luther descopere „dreptatea lui Dumnezeu” (S. Abigail)
„Cel drept va trăi din credinţă”
Stichwörter: Martin Luther; Bărbaţi ai credinţei; Reforma
Deodată lui Martin Luther a început să-i devină clar: toate încercările slabe, pe care le întreprindem ca să ne îndreptăţim şi să ispăşim pentru păcatele noastre sunt inutile şi lipsite de sens. Bărbaţii, ... mehrfemeile şi copiii nu sunt salvaţi de pedeapsa pentru păcatele lor prin ceea ce fac (sau plătesc), ci prin ceea ce ei cred. Credinţa în lucrarea de ispăşire făcută de Hristos este singura suficientă pentru a deveni salvat.
Luther entdeckt „Gottes Gerechtigkeit“ (S. Abigail)
„Der Gerechte wird aus Glauben leben“
Stichwörter: Luther, Martin; Glaubensmänner; Reformation
Plötzlich dämmerte es Martin Luther: All die schwachen Versuche, die wir unternehmen, um uns zu rechtfertigen und für unsere Sünden zu büßen, sind nutzlos und zwecklos. Männer, Frauen und Kinder werden vor der ... mehrStrafe für ihre Sünden nicht gerettet durch das, was sie tun (oder bezahlen), sondern durch das, was sie glauben. Der Glaube an das Sühnewerk Christi allein genügt, um errettet zu werden.
O altă Evanghelie: fapte şi har? (S. Abigail)
Galateni 1.6-9
Bibelstellen: Galateni 1.6-9, Stichwörter: Har; Evanghelie
Să unim între ele faptele oamenilor cu lucrarea lui Hristos? Scriptura ne dă răspunsul în Galateni 1.8,9; acolo se spune: „Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va vesti altă evanghelie decât Evanghelia pe ... mehrcare v-am vestit-o noi, să fie anatema. Cum am spus mai înainte, spun şi acum din nou: Dacă vă vesteşte cineva altă evanghelie decât ceea ce aţi primit, să fie anatema.” Acesta este un cuvânt aspru, nu-i aşa? Nu ar trebui noi ca şi creştini credincioşi să fim blânzi, împăciuitori şi îngăduitori şi să ne primim unii pe alţii? Neapărat! Dar în ceea ce priveşte mesajul Evangheliei nu trebuie să fie nici un compromis.
Bild: L. Binder
Warum leiden Christen? (S. Abigail)
Warum lässt Gott zu, dass Christen leiden?
Stichwörter: Leid: allgemein
Warum leiden Christen? Diese Frage wird tatsächlich oft gestellt: Warum erlaubt ein liebender Gott, dass ein Mensch leidet? Psalm 119,67 kann man auf Gläubige und Ungläubige anwenden: „Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ... mehrich.“ Gott benutzt oft das Leiden, um den Ungläubigen zu sich zu ziehen. Wenn wir leiden, werden wir an unsere eigene Sterblichkeit erinnert. Viele Gläubige haben erfahren, dass sie ganz nah bei Gott sind, wenn sie Leid durchleben. In Vers 75 lesen wir: „… dass du mich gedemütigt hast in Treue.“ Wir können sicher sein, dass der Herr das tun wird, was letztendlich gut und richtig sein wird.