Loc din Biblie: Isaia 51

1 Rezultat

Braţul Domnului (J.C. Trench)
Isaia 51.9; 52.10,13-15; 53.1
Locuri din Biblie: Isaia 51.9; 52.10,13-15; 53.1
Această expresie remarcabilă - braţul Domnului - se întâlneşte de patru ori în cartea profetului Isaia, ca să ne dea o prezentare vie despre puterea şi harul Domnului.