Bibelstelle: Markus 9

3 Ergebnisse

Bild: L. Binder
Sfinţenia păcii (R.A. Huebner)
… şi a celui care face pace
Bibelstellen: Iacov 3.17; Marcu 9.50, Stichwörter: Sfinţenia, sfinţirea; Iertare
Dacă lipseşte curăţia nu este o surpriză dacă se duce lipsă şi de pacea divină. Dacă lipseşte sarea, nu trebuie să fie o surpriză că pacea divină între unul şi altul de asemenea lipseşte. Sarea simbolizează caracterul ... mehrconservativ al despărţirii de rău şi puneri deoparte pentru Domnul. De ce să ne aşteptăm la pacea divină, dacă noi ignorăm metodele lui Dumnezeu pentru a dobândi pacea?
Slava morală a Domnului Isus (1) (J.G. Bellett)
În calmul Lui
Bibelstellen: Luca 9.51; Marcu 9.15; Ioan 20; Matei 21
Domnul Isus în timpul vieţii Sale pe pământ a arătat un calm în înălţimile şi adâncimile prin care a trecut, care este unic în felul lui şi pe care noi putem numai să-l admirăm. El ştia, ca să folosim o ... mehrexpresie a apostolului, „să fie smerit şi să aibă din belşug”. El a ştiut foarte bine să folosească momentele în care lucrurile decurgeau normal, dacă avem voie să ne exprimăm aşa, precum şi să valorifice timpurile de constrângere. El a întâmpinat mereu ambele situaţii în timpul vieţii Sale pe pământ.
„Acesta nu ne urmează” (W. Kelly)
Marcu 9.38,40; Matei 12.30
Bibelstellen: Marcu 9.38-40; Matei 12.30, Stichwörter: Comportare sectantă; Biserica: Sectarism
În evanghelia după Marcu capitolul 9 găsim o întâmplare specifică pentru Marcu. Domnul a mustrat pe ucenici, prin aceea că a luat un copil pentru a-i învăţa să fie smeriţi. Ce mustrare aspră pentru înălţarea ... mehrlor de sine! Chiar şi Ioan a dovedit cât de puţin a pătruns în inima lui până în momentul acela gloria lui Hristos, şi acest fapt îl determină pe om să fie mulţumit cu nimicnicia lui. Trebuia să vină ziua în care aceste lucruri vor prinde rădăcini adânci în inimile lor. Atunci ei vor primi realmente un câştig veşnic din gloria Sa. Însă în momentul acesta au arătat în chip dureros, că pentru aceasta era necesar mai mult decât numai cuvinte, chiar dacă era vorba de cuvintele Domnului Isus.