A atârnat Dumnezeu pe cruce? (Ch. Briem)

Matei 27.46

Scriptures: Matei 27; Psalmul 22     Keywords: Isus: ca Dumnezeu (Iehova); Isus: ca Om; Cântări

Înainte de a mă ocupa cu întrebarea uşor provocativă „A atârnat Dumnezeu pe cruce?”, vreau să remarc că acelora care au dat prilejul pentru această întrebare nu trebuie să li se impute neapărat intenţii ... morerele. Dimpotrivă, cu siguranţă ei au avut pe inimă să onoreze pe Domnul şi Mântuitorul lor şi să intervină pentru adevărul mare, că Isus Hristos este Dumnezeu. În zilele în care Dumnezeirea lui Hristos este tăgăduită pretutindeni, aceasta este necesar şi demn de laudă. Însă pentru apărarea adevărului nu trebuie să se folosească mijloace şi cuvinte false, ci trebuie să se rămână cât se poate de aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, în mod deosebit când este vorba de Persoana Domnului Isus. Altfel Îl defăimăm pe Domnul, în loc să-L onorăm.

A fost Iuda prezent la instaurarea Cinei Domnului? (F.G. Patterson)

Ioan 13.2-4; Matei 26.20-26

Scriptures: Ioan 13.2-4; Matei 26.20-26     Keywords: Masa Domnului; Iuda; Cina; Locuri biblice grele

Nu este nici un motiv să se presupună că ambele pasaje nu se referă la aceeaşi Cină sau la aceeaşi sărbătoare de Paști. Iuda a fost prezent, şi în timpul prezenţei sale Isus a instaurat ceea ce Scriptura numeşte după aceea ... more„Masa Domnului”. Organizarea sărbătorii însă nu a avut şi alte însuşiri, care ulterior i-au fost adăugate, atunci când a devenit simbolul părtăşiei în Biserică.

A jertfit Iefta literalmente pe fiica lui? (G. de Koning)

Judecători 11.30,31,34

Scriptures: Judecători 11.30,31,34     Keywords: Legalitate

Mulţi comentatori şi-au bătut capul cu această întrebare. O scurtă antologie a ceea ce au dat învăţaţi de preţ în această privinţă arată că este foarte greu să dai un răspuns clar la această întrebare. Putem ... moresă ne facem o părere proprie din acestea sau să ne verificăm părerea noastră.

A murit Hristos pentru păcatele lumii întregi? (W. Kelly)

1 Ioan 2.2; Leviticul 16

Scriptures: 1 Ioan 2.2; Leviticul 16     Keywords: Ispăşire; Suplinire

Apostolul spune că Hristos nu este doar ispășirea „pentru păcatele noastre”, „ci și pentru lumea întreagă”. În întreaga Scriptură, „ispășirea păcatelor” se referă întotdeauna ... moreîn mod explicit la cei care cred, deci, în sens nou-testamentar, la copiii lui Dumnezeu. ...

Bild: L. Binder
A predicat Hristos Evanghelia în Hades? (H.L. Heijkoop)

1 Petru 3.18-20

Scriptures: 1 Petru 3.18-20     Keywords: Epistola 1 Petru

Aproape că nu există un loc din Cuvântul lui Dumnezeu, care să fie aşa de des smuls din context şi să fie mai mult folosit abuziv, decât sunt aceste versete. Aceasta a început deja la Justin, martirul, şi Ireneus, care au ... moretrăit scurt după apostoli, şi se întinde pe parcursul secolelor până astăzi, unde învăţătorii aşa-numitei împăcări generale (împăcarea tuturor oamenilor) propagă cu putere vechea învăţătură rătăcitoare (şi deseori ca ceva nou) ca fiind adevăruri incontestabile. Pe lângă aceasta între multele voci nu există nicidecum unanimitate; diferenţele sunt mari. Argumentele lor se contrazic deseori total. Rătăcirea nu este niciodată consecventă. Dar tuturor le este comun, că ei se abat de la cuvintele clare ale lui Petru şi ajung la concluzii care sunt în contradicţie totală cu adevărul lui Dumnezeu. Nu s-a început aşa, ca şi cum Cuvântul lui Dumnezeu în mod deosebit ar fi fost greşit înţeles, ci începutul a constat în aceea, că exista o necunoaştere generală despre adevăratul loc binecuvântat al creştinului credincios. Dacă citim scrierile părinţilor apostolici şi ale părinţilor bisericii, aproape că nu putem înţelege cum adevărul putea să fie deja aşa de întunecat deja la scurt timp după moartea apostolilor.

A predicat Hristos în împărăţia morţii? (W.J. Ouweneel)

1 Petru 3,18-20

Scriptures: 1 Petru 3.18-20     Keywords: Împărăţia morţii

Domnul Isus a fost omorât prin mâinile rele ale oamenilor, în timp ce El a trăit pentru dreptate, şi a murit, dar El a fost făcut viu în Duhul. Textual stă scris „în”, dar aceasta nu ajută prea mult. ... moreAici este, aşa cum se spune în tehnică, vorba de aspectul instrumental, adică, El a fost făcut viu „prin” Duhul. Aici nu este duhul Său omenesc. De asemenea aici nu este nici Dumnezeirea Lui. Aici este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt.

Ar trebui creştinii să ţină sabatul? (E.C. Hadley)

Scriptures: Geneza 2.2; Exodul 31.12-17; Ezechiel 20.12,20; Exodul 16.29; 35.2     Keywords: Sabat; Legea de pe Sinai; Adventişti

Sabatul este amintit prima dată în cartea Geneza 2.2: „Dumnezeu … în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Sa.” Cuvântul sabat este derivat de la cuvântul ebraic shabath, care înseamnă ... more„a se odihni” sau „a înceta lucrul”. În Geneza 1.31 citim: „Dumnezeu a văzut tot ce făcuse; şi, iată, era foarte bine.” El putea găsi odihnă desăvârşită şi satisfacţie în tot ce El a făcut, inclusiv în omul pus ca şi cap peste creaţie: bărbat şi femeie.

Cât de departe am voie să merg înainte de căsătorie? (SoundWords)

Keywords: Sexualitate; Sex înainte de căsătorire

În primul rând, după părerea noastră este absolut important să înţelegem că Dumnezeu este Acela care ne-a făcut apţi să fim îndrăgostiţi şi să iubim; nu degeaba găsim în Biblie cartea „Cântarea ... moreCântărilor”. El este Inventatorul şi Creatorul oricărei gingăşii şi dragoste. Tot El este Acela care ne-a creat aşa, cu sentimentele noastre lăuntrice. Iar pentru acestea putem liniştit să-I şi mulţumim.

Ce este o sectă? (J.N. Darby)

Scriptures: 1 Corinteni 12.13;     Keywords: Comportare sectantă; Sectă; Biserica: Sectarism

Expresia „sectă" este o traducere a cuvântului grecesc hairesis. Înţelesul acestui cuvânt este bine cunoscut. Se întâlneşte (în afară de Faptele Apostolilor, unde se găseşte de şase ori) numai o ... moredată în epistola către Corinteni, o dată în epistola către Galateni (Galateni 5.20 ) şi o dată în epistola lui Petru (2. Petru 2.1 ). În cea dintâi epistolă către Corinteni (1. Corinteni 11:19 ) este tradus cu cuvântul „partide”.

Ce este păcat? (H.L. Heijkoop)

... şi ce are păcatul a face cu ascultarea?

Keywords: Păcat; Ascultare

Păcat este tot ce face omul în mod independent faţă de autoritatea pe care Dumnezeu şi Domnul Isus o are asupra lui. Tot ce stă în opoziţie cu Cuvântul lui Dumnezeu este păcat. Cunoaşterea acestui adevăr conduce la ... morejudecarea conştientă a păcatului.

Ce legătură este între „taină” şi „chemarea cerească”? (The Present Testimony)

Ce înseamnă „taina” pentru practica noastră creştină?

Scriptures: Coloseni 2.12; Coloseni 3.1,3,4; Efeseni 2.5,6; Efeseni 3.10; Efeseni 6.12     Keywords: Taină; Chemarea cerească; Orientarea de viaţă cerească; Orientare de viaţă pământească

Binecuvântările pământeşti şi făgăduinţele pământeşti, care au fost date israeliţilor, au făcut chemarea lor să fie o chemare pământească. Binecuvântările spirituale din cer şi speranţa credincioşilor ... moreîn Domnul Isus fac chemarea lor să fie o chemare cerească. Dar există un adevăr de o natură deosebită cu privire la Adunare (Biserică) şi la relaţia ei cu Hristos, şi cum stă ea în El înaintea lui Dumnezeu, un adevăr care deschide privilegii care au o orânduială mai înaltă chiar decât aceea despre care este vorba în epistola către Evrei. Şi acestea fac chemarea Adunării (Bisericii) să fie în mod necesar cerească, cu toate că această expresie specială nu se întâlneşte în locurile din Scriptură care se referă la ea. Acest adevăr este numit „taina”; şi eu sunt pe deplin convins că adevărata natură a Adunării (Bisericii) nu poate fi înţeleasă, dacă nu se are o cunoaştere clară a adevărurilor pe care le cuprinde noţiunea „taină” şi care o caracterizează. Voi încerca să arăt pe scurt în diverse pasaje ceea ce eu consider important din punct de vedere practic cu privire la „taină” ...

Ce se exprimă prin botez? (W.J. Ouweneel)

1 Petru 3.20-22

Scriptures: 1 Petru 3.20-22     Keywords: Botezul: botezul în apă

De ce nu ajungem noi sub judecată? Pentru că suntem mântuiţi! Cum a fost Noe salvat? Cum se face că Noe nu a ajuns sub judecată? Căci nu este aşa, că Dumnezeu l-a luat din lumea aceasta, aşa cum a făcut cu Enoh. El, a trebuit să ... moretreacă prin potop. Aşa se spune aceasta aici „prin apă”. Se poate citi aşa cum se spune în adnotare: „trecând prin apă”. Se mai poate citi şi aşa, că Dumnezeu spune: „prin elementul apă”. Dumnezeu a folosit apa ca să treacă pe Noe din lumea veche, nedreaptă într-o lume nouă. Astfel el a fost totodată salvat de apă, şi interesant este – şi eu accentuez aceasta, pentru că altfel nu vom înţelege botezul din versetul următor -: apa în sine era apa judecăţii!

Ce vrea să se spună prin noul legământ? (W.J. Ouweneel)

Luca 22.20; 1 Corinteni 11.25

Scriptures: Luca 22.20; 1 Corinteni 11.25; Evrei 8     Keywords: Legământ (noul); Dispensaţionalism; Teologia legământului; Împărăţia de o mie de ani; Legământul nou

Literalmente el va fi încheiat cu cele zece seminţii respectiv cu cele două seminţii ale vechiului popor al lui Dumnezeu; în inimile lor va fi scris şi textul Legii lui Moise. Însă potrivit mărturiei Noului Testament noi ca ... morepopor actual al lui Dumnezeu în Duhul avem felurit a face cu noul legământ. ...

Condamnarea veşnică (C.H. Mackintosh)

... sau este totuşi o limitare în timp a condamnării veşnice?

Scriptures: Ioan 3.36     Keywords: Iad

În ultimul timp am meditat foarte mult la ultimul verset al capitolului 3 din evanghelia după Ioan. El îmi pare să dea un răspuns foarte elocvent la două din învăţăturile rătăcitoare ale zilelor noastre – şi anume ... morela împăcarea generală şi nimicirea definitivă. „Cine crede în Fiul are viaţa eternă; şi cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”

Cum primesc eu pace cu Dumnezeu? (H.L. Heijkoop)

Născut din nou şi totuşi fără pace?

Scriptures: Romani 5.1; 1 Ioan 1.9; Romani 3.23-26     Keywords: Pecetluire; Pace cu Dumnezeu; Justificarea

M-am bucurat foarte mult, când am auzit despre tine că te-ai recunoscut ca păcătos pierdut, care s-ar fi pierdut veşnic, dacă acum ar trebui să apari înaintea lui Dumnezeu. Tu ţi-ai recunoscut păcatele înaintea lui Dumnezeu ... moredar nu şti dacă ele au fost iertate. Şi acum întrebi, dacă nu cumva simţi prea puţină căinţă, dacă convertirea ta este suficient de adâncă. Sunt zile în care tu nu te gândeşti deloc sau gândeşti foarte puţin la acestea. Pot înţelege bine gândurile tale, căci şi eu am trăit toate aceste lucruri. Mulţi ani (eram încă foarte tânăr) am ştiut că eram pierdut. Ziua nu mă gândeam aşa de des la aceasta; însă seara în pat mă cuprindea frica: dacă voi muri în noaptea aceasta, voi fi pierdut pentru totdeauna. Apoi am recunoscut din nou păcatele înaintea lui Dumnezeu şi L-am rugat să mă ierte. Însă niciodată nu am fost sigur că ele mi-au fost iertate. Odată mi-a povestit sora mea mai mare, că ea a găsit pace. Am întrebat-o cum a făcut şi seara am făcut şi eu la fel, desigur fără rezultat. ...

De ce nu iei încă parte la frângerea pâinii? (H.P. Barker)

„Spre amintirea Mea”

Scriptures: 1 Corinteni 11     Keywords: Masa Domnului; Frângerea pâinii

Desigur ne bucurăm când cineva se gândeşte la noi. Ne-ar durea dacă am şti că prietenii noştri niciodată nu se gândesc la noi, atunci când nu suntem alături de ei. „Poporul meu nu-şi mai aminteşte de ... moremine”, a spus o împărăteasă belgiană de odinioară, „este timpul să plec”. Acestea au fost ultimele ei cuvinte. Inima ei era zdrobită, pentru că aceia care odinioară erau alături de ea au uitat-o.

De unde a primit Cain soţia? (J. McDowell)

Keywords: Locuri biblice grele

Una din întrebările puse deseori atât de creştini credincioşi cât şi de necredincioşi este, de unde a primit Cain soţia. Această întrebare include o alta mai mare: Ce populaţie exista în timpul când Cain a ... moreconstruit cetatea sa, şi ce este cu incestul? Conform cărţii Geneza Cain a ucis la un moment dat în viaţa sa pe fratele lui mai tânăr Abel (Geneza 4.8). Ca pedeapsă pentru această crimă, Dumnezeu l-a alungat pe Cain din locul lui natal şi din prezenţa Domnului.

Domnul Isus a trebuit să înveţe ascultarea … (SoundWords)

Ce înseamnă aceasta în contextul cu Evrei 5.7-9?

Scriptures: Evrei 5.7-9     Keywords: Ghetsimani; Isus: ca Om; Isus: ca Fiu

Noi credem că aici este vorba aproape în exclusivitate (o mică excepţie vezi mai jos) de Ghetsimani. Şi aceasta în principal dintr-un motiv foarte bine determinat: În viaţa Domnului Isus – în zilele ... moreîntrupării Sale - nu este nici un eveniment în care să nu fi fost în concordanţă cu voia Tatălui. Da, mâncarea Lui era chiar să facă voia Aceluia care L-a trimis (Ioan 3.34). Însă într-un punct – şi anume la cruce, să ocupe locul păcătosului, să fie împovărat cu păcatele noastre, da, El Însuşi să fie făcut păcat şi din această cauză să fie părăsit de Dumnezeu şi judecat – Domnul nu putea să dorească aceasta, şi acolo voia Domnului a fost alta decât voia Tatălui...

Este biblică expresia Trinitate sau Triunitate? (S. Isenberg)

Romani 11.33-36

Scriptures: Romani 11.33-36     Keywords: Trinitatea; Triunitatea; Isus: ca Dumnezeu (Iehova)

S-a discutat mult despre „Trinitate” sau „Triunitate”. În sine aceasta este de înţeles, deoarece ambele noţiuni nu se găsesc în felul acesta în Biblie. Pe lângă aceasta mulţi gândesc ... morecă această Trinitate a fost stabilită abia la conciliul din Niceea sub împăratul Constantin ca dogmă sau principiu de credinţă. S-ar putea ca învăţătura despre Triunitate să fi jucat un rol la acest conciliu, ca şi întrebarea legată de canonizare a Noului Testament sau a întrebărilor legate de sabat sau de ziua de duminică. Însă la acest conciliu nu au fost hotărâte nici Triunitatea şi nici întrebările legate de sabat sau de ziua de duminică, şi nici stabilite ce cărţi din Biblie să fie enumerate în canonul nou-testamental, ci s-a constatat simplu ce s-a crezut până atunci de cei mai mulţi creştini.

Este iadul limitat în timp? (Autor necunoscut)

Keywords: Iad; Osândă/Condamnare

Omul se opune felului în care Dumnezeu evaluează păcatul; nu recunoaşte evaluarea lui Dumnezeu cu privire la jertfa pentru păcat; şi de aceea el nu poate accepta evaluarea pedepsei făcută de Dumnezeu. Toate cele trei noţiuni stau ... moreîmpreună şi cad împreună. De aceea adevărul lui Dumnezeu în această privinţă este enorm de important în zilele noastre, în care păcatul este privit o bagatelă, ispăşirea o invenţie şi iadul o minciună. ...

Este veşnică „condamnarea veşnică”? (J.N. Darby)

Scriptures: Matei 3.10-12; 5.22,29-30; 6.15; 7.13-23; 10.33     Keywords: Iad; Moarte

Împotriva învăţăturii despre condamnarea veşnică s-au adus multe argumente. Ele sunt potrivite să-i facă să se clatine aceia care au cunoştinţe puţine despre Cuvântul lui Dumnezeu şi să răstoarne credinţa unora.

Nesiguranţa mântuirii (SoundWords)

Mai este vreo şansă pentru mine?

Keywords: Siguranţa mântuirii; Credincioși în pierzare

După mulţi ani de creştinism cu inima împărţită mă chinuie tot mai mult întrebarea, dacă nu cumva sunt cu adevărat nemântuit. Am ajuns astăzi la un punct, că eu caut mântuirea în Domnul Isus, dar teama care o ... moream este: caut eu cu adevărat mântuirea sau pur şi simplu îmi este frică că ajung în iad? În ultimul timp nu trece nici o zi în care să nu încerc să mă căiesc şi să rog pe Domnul pentru iertarea păcatelor mele. Întrebarea care mă chinuie tot mai mult în această privinţă este, dacă nu cumva eu numai încerc să mă autosugestionez că mă căiesc – ca să mă exprim drastic -, ca să dobândesc mântuirea. ...

Nu mai păcătuiești? (F.B. Hole)

1 Ioan 3.9

Scriptures: 1 Ioan 3.9     Keywords: Păcat; Eliberare

Păcatul nu este niciodată complet îndepărtat din credincios? Păcătuiește el până la sfârșitul vieții sale? La urma urmei, citim în 1 Ioan 3.9: „Oricine este născut din Dumnezeu nu practică păcatul”.

On our own account (SoundWords)

Frequently Asked Questions

We are often asked questions that we would like to answer here in general. Of course, we are not surprised that we hear some questions again and again, because we do not want to address only Christians of a certain group with this internet work, but ... morewe want to serve the church in general.

Poate Dumnezeu regreta ceva? (W.J. Ouweneel)

1 Samuel 15.11,29,35

Scriptures: 1 Samuel 15.11,29,35

Dumnezeu nu regretă ceea ce El Însuşi a făcut. Dumnezeu nu revocă [El nu anulează]. Dumnezeu a ştiut exact ce a făcut atunci când l-a pus pe Saul împărat. El a ştiut exact ce va deveni Saul. Dar cu toate acestea Dumnezeu ... moreeste întristat.