Dima – unul care a ajuns să iubească lumea (SoundWords)

Scriptures: Filimon 24; Coloseni 4.14; 2 Timotei 4.10     Keywords: Caracter lumesc; Dima

Este deosebit de interesant şi plin de învăţătură să urmărim comentariul divin despre Dima. Fără îndoială el era un adevărat copil al lui Dumnezeu şi istoria lui ne oferă atenţionări utile. Se spune foarte puţin despre ... moreel, dar cele trei versete, care le găsim despre el, vorbesc cât câteva volume.

Epistola lui Pavel către Filimon (B. Anstey)

Harul creștin și politețea

Scriptures: Filimon     Keywords: Iertare

Scrisoarea lui Pavel către Filimon este unică printre scrisorile pastorale, prin faptul că tratează o chestiune pur privată între două persoane. Prin urmare, are un caracter propriu, arătând harul și dragostea creștină în ... moreacțiune într-o situație reală. Scrisoarea nu conține doctrină sau îndemnuri generale la o viață creștină, ci ne oferă un exemplu inspirat de har și bunătate creștină.