Scripture: Philemon

1 result
Dima – unul care a ajuns să iubească lumea (SoundWords)
Scriptures: Filimon 24; Coloseni 4.14; 2 Timotei 4.10, Keywords: Caracter lumesc; Dima
Este deosebit de interesant şi plin de învăţătură să urmărim comentariul divin despre Dima. Fără îndoială el era un adevărat copil al lui Dumnezeu şi istoria lui ne oferă atenţionări utile. Se spune foarte puţin despre ... moreel, dar cele trei versete, care le găsim despre el, vorbesc cât câteva volume.