Bild: L. Binder
Contraste mari în cartea Apocalipsa (J.T. Mawson)

Serie de articole

Article: 3     Scriptures: Apocalipsa

Bild: L. Binder
Contraste mari în cartea Apocalipsa (3) (J.T. Mawson)

O triunitate a răului şi a Împăratului împăraţilor

Scriptures: Apocalipsa     Keywords: Apocalipsa

Sunt multe dovezi în Scriptură care arată că una din armele principale, pe care satan le foloseşte în lupta lui împotriva lui Dumnezeu, este imitaţia. Iane şi Iambre, care erau slujitorii lui în Egipt, s-au ... moreîmpotrivit lui Moise, prin aceea că ei au imitat minunile făcute de Moise, până în momentul când Moise a făcut ţânţari din ţărâna pământului – viaţă din moarte. Prin aceasta ei şi stăpânul lor au fost făcuţi de ruşine, şi ei au trebuit să recunoască că era degetul lui Dumnezeu (Exodul 8; 2 Timotei 3). Acum satan se transformă într-un înger de lumină şi slujitorii lui apar ca slujitori ai dreptăţii (2 Corinteni 11) şi pe această cale el se pare că câştigă cele mai mari victorii.

The Book of the Revelation (R. Elliott)

Its Message and Meaning Historical and Futurist Views Considered.

Scriptures: Revelation     Keywords: Dispensationalism