Au fugit dezbrăcaţi (P. Nunn)

Scriptures: Fap. 19.16     Keywords: Slujba pentru Domnul

Probabil numai persoanele deranjate grav mintal găsesc plăcere să fugă dezbrăcate din casă. Pentru cei mai mulţi dintre noi chiar şi numai gândul la aceasta este un gând îngrozitor de alarmant. Este interesant că în ... moreBiblie se întâlnesc de aproximativ o sută de ori cuvintele gol sau goliciune, începând din cartea Geneza şi până în cartea Apocalipsa. Este un cuvânt cu conţinut foarte bogat şi emoţional, care este folosit cu puternic efect figurativ. Uneori este folosit în sens pozitiv, ca să exprime intimitatea sexuală, realismul sau transparenţa (Levitic 18.16; Evrei 4.13).

BEMA credinciosului (D.R. Reid)

... sau: Ce mă așteaptă la scaunul de judecată!

Scriptures: Romani 14.10-13; 1 Corinteni 3.10-15; 4.2,5: 2 Corinteni 5.9,10; 2 Timotei 4.7.8     Keywords: Scaunul de judecată al lui Hristos

În ruinele vechiului Corint, arheologii au descoperit vechea „agora”, piața sau locul central de adunare din oraș. Pe una dintre laturile acestei piețe deschise, pavate cu piatră, se află o mare platformă dreptunghiulară din ... moreblocuri de piatră, respectiv un pupitru, care se ridică la aproximativ opt metri deasupra pavajului agora. Acesta era „BEMA”. Aici stăteau judecătorii pentru a decide disputele civile sau pentru a urmări competițiile atletice. ...

Cărarea şi speranţa creştinului (W.T. Turpin)

Geneza 5.18-24; Evrei 11.1-6

Scriptures: Geneza 5.18-24; Evrei 11.1-6     Keywords: Chemarea cerească

Principiile, care erau valabile în timpurile la care se referă în principal Vechiul Testament, erau foarte diferite de principiile după care acţionează Dumnezeu cu ai Săi în timpul de acum şi la care ei au fost chemaţi de El ... moresă umble. Şi totuşi este interesant să se vadă cum Dumnezeu a trezit în credincioşii acelor zile (în mod deosebit în credincioşii despre care este vorba în Evrei 11) martori independenţi ai unui principiu mare. Acest principiu a ieşit în mod deosebit la lumină atunci când Domnul Isus Hristos a făcut lucrarea, pe care Tatăl I-a dat-o s-o facă, şi după aceea S-a reîntors în cer. Aceşti martori existau atât înainte cât şi în timpul epocii iudaice.

Cât de reală este credința ta? (SoundWords)

Formalism sau convingere

Scriptures: 2 Timotei 1     Keywords: Credinţă

Formalismul este asemenea unei „lipiri”, ținerea cu tărie la obiceiuri, adică la ceva exterior fără realitate lăuntrică. Să luăm un exemplu: aici este un copil, care crește într-o familie creștină. Participă la școala ... moreduminicală; participă la orele de adunare; când se face rugăciune, el se ridică în picioare și își încrucișează mâinile; își deschide cartea de cântări și cântă împreună cu ceilalți; își deschide Biblia și urmărește cu privirea textul pe care îl citește un adult. Deoarece copilul efectuează mereu aceleași acțiuni, el dobândește obiceiuri a căror semnificație nu o înțelege în mare parte, mai ales la început. Dacă mai târziu, copilul nu reflectă niciodată serios asupra acestor acțiuni sau - ceea ce este mai rău - dacă învață semnificația acestor acțiuni, dar le execută fără să le înțeleagă valoarea intrinsecă, el devine un formalist, acțiunile sale sunt o simplă imitație, o simplă formalitate.

Ce se gândeşte despre tine? (P. Nunn)

Matei 11.11; 14.1-12; Marcu 1.7; Ioan 3.23-30

Scriptures: Matei 11.11; 14.1-12; Marcu 1.7; Ioan 3.23-30     Keywords: Ioan Botezătorul

Cu plăcere am gândi despre noi, că suntem bărbaţi şi femei cu caracter, neinfluenţabili de păreri, de tendinţele de dezvoltare şi modă. Cu plăcere ne-am desemna ca oameni cu principii, indiferent ce gândesc alţii despre noi. ... moreAtunci de ce ne tăiem şi frezăm părul după o anumită modă? De ce avem oglinzi mari? Vrem desigur ca vecinii noştri să ne considere o familie normală. Vrem desigur ca colegii de lucru să spună despre noi, că noi avem „gust bun” în ceea ce priveşte îmbrăcămintea. Desigur suntem îngrijoraţi despre ce gândesc ceilalţi creştini despre noi, în mod deosebit aceia cu care suntem în părtăşie! Am dori cu plăcere pe ascuns să auzim despre noi expresii ca acestea „El este un frate spiritual, … o soră temătoare de Dumnezeu, … un credincios cu inima caldă, … un stâlp în Adunare, … un exemplu de viaţă disciplinată”, „ce soţie morală!” – dar ce gândeşte Domnul Însuşi despre noi? Ceea ce noi suntem în ochii lui Dumnezeu, aceea suntem. Nimic mai mult.

Cei graţiaţi ar trebui să practice harul (D.R. Reid)

Mica 7.6-19

Scriptures: Mica 7.6-19     Keywords: Har, favoare; Tsunami

Un deţinut, care este graţiat, este eliberat de sentinţa dată lui de societate, fără să plătească pedeapsa valabilă pentru infracţiunea comisă. Graţierea este acordată unui deţinut pe baza unui număr de motive: comportare bună, ... morenevoi stringente în familie sau presiune politică. Însă în orice caz, unde a fost acordată o graţiere juridică, aceasta nu are loc pentru că delicventul a fost găsit nevinovat – căci atunci n-ar fi graţiere. În cazul unei graţieri se anulează pedeapsa celui vinovat, dar el nu este achitat.

Comunicarea între creştinii credincioşi (J.Ph. Fijnvandraat)

De ce trebuie să ţinem seama pentru o comunicare reuşită?

Keywords: Comunicare

O primă premisă este claritatea (inteligibilitatea). Cu adevărat, nu trebuie să vorbeşti „în limbi”, ca să nu fii înţeles de ceilalţi. O vorbire tare şi bine articulată sau chiar ţipătul desigur nu sunt o ... moregaranţie pentru o înţelegere bună! Omul natural nu înţelege lucrurile care sunt de la Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă sunt rostite cu glas tare şi clar. Dar şi pentru credincioşi se poate vorbi sau scrie o vorbire neinteligibilă. De aceea necesitatea inteligibilităţii are următoarele consecinţe: ...

Credincioşi neîntorşi la Dumnezeu? (The Bible Herald)

Luca 22.32b; Ioan 21

Scriptures: Luca 22.32b; Ioan 21     Keywords: Convertire

Sunt credincioşi neîntorşi la Dumnezeu în sensul în care Domnul Isus foloseşte cuvântul întoarcere adresat lui Petru, când i-a zis: „Şi tu, când te vei întoarce, să-i întăreşti pe ... morefraţii tăi” (Luca 22.32b). Încrederea de sine a apostolului era mai mare decât curajul lui. Toţi cunoaştem istoria tăgăduirii Domnului de către el şi căinţa lui, readucerea lui la viaţă şi înnoirea lui. El iubea intim pe Domnul său, însă L-a tăgăduit în chip ruşinos. El însuşi s-a adus într-o societate falsă şi s-a aşezat la focul de cărbuni, ca să se încălzească, în timp ce Hristos a fost acuzat de marele preot. Ochiul lui era îndreptat spre sine însuşi şi nu spre Hristos, şi deoarece se afla într-o situaţie grea, satan l-a ademenit să prefere să-şi salveze viaţa, decât s-o piardă; el a tăgăduit pe Domnul său cu jurământ şi blestem.

Creștere sau rămânere în urmă? (G.F. Barlee)

Creștem în har sau dăm înapoi?

Scriptures: 2 Petru 3     Keywords: Dragostea faţă de Dumnezeu/Domnul; Maturizarea creştinului

Pretutindeni în creație, creșterea indică întotdeauna prezența vieții, iar atunci când creșterea se oprește, motivul este fie boala, fie moartea. Acest lucru se aplică și credincioșilor care sunt „o creație ... morenouă” în Hristos (2 Corinteni 5.17). ... În viața naturală, toți oamenii își încep dezvoltarea lor pământească ca și copii mici și se maturizează treptat până când devin adulți. În același mod, credinciosul este văzut mai întâi ca un copilaș în Hristos.

Cunoaşterea voii lui Dumnezeu (F.v. Kietzell)

Sau mergem pe „căile proprii”?

Keywords: Voia lui Dumnezeu

Întrebarea referitoare la felul în care eu aş putea cunoaşte voia lui Dumnezeu în deciziile pe care trebuie să le iau m-a preocupat mereu din tinereţe, şi nu mă îndoiesc că mulţi din cititorii mei şi multe din ... morecititoarele mele sunt preocupaţi cu aceasta. Întrebări de forma: „Să cerem semne?” dovedesc aceasta; şi întrebarea referitoare la alegerea partenerului de viaţă, care preocupă pe mulţi creştini tineri, mă determină să scriu câteva gânduri referitoare la cunoaşterea voii lui Dumnezeu.

De la o Betanie la cealaltă Betanie (F.v. Kietzell)

Article: 2

De la o Betanie la cealaltă Betanie (1) (F.v. Kietzell)

Ioan 10.39-42

Scriptures: Ioan 10.39-42

Cinci din cele şapte „semne” ale Domnului, relatate de evanghelia după Ioan, le-am studiat anul trecut în locul acesta. Cu semnul al şaselea, învierea lui Lazăr, păşim într-o secţiune nouă a evangheliei, şi va ... morefi de folos să ne ocupăm puţin cu aceasta. La sfârşitul capitolului 10 citim: „Căutau deci din nou să-L prindă: dar El a scăpat din mâna lor. Şi a plecat din nou dincolo de Iordan, spre locul unde boteza Ioan la început; şi a rămas acolo.”

De la o Betanie la cealaltă Betanie (2) (F.v. Kietzell)

Ioan 11.1-16

Scriptures: Ioan 11.1-16

Lepădat de iudei, Domnul Se întorsese înapoi la punctul Său de plecare, în Betania, „dincolo de Iordan, spre locul unde boteza Ioan la început”, şi a rămas acolo (Ioan 10.39,40; compară cu Ioan 1.28). Acolo ... moreprimeşte vestea venită din Iudeea din satul cu acelaşi nume, pe care îl găsim la începutul capitolului 11.

Dezamăgire în slujba pentru Domnul …?! (Autor necunoscut)

Timpurile lui Ieremia

Scriptures: Ieremia; Ieremia 42;     Keywords: Slujba pentru Domnul; Ieremia; Frustrare; Decepţii

Slujba profetului în starea grea, felurită a lui Israel prezintă harul şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Timpurile, în care El l-a trezit şi caracterul logic al slujbei lui fac istoria fiecăruia din ele deosebit de ... moreatrăgătoare, însă între toate timpurile, în care profeţii au profeţit, niciunul nu a fost aşa de dureros ca timpul lui Ieremia. Ieremia stă înaintea noastră aşa de mare nu numai din cauza lucrării deosebit de binecuvântate – dimpotrivă: succesele lucrării nu sunt niciunde aşa de mici ca la el. ...

Dima – unul care a ajuns să iubească lumea (SoundWords)

Scriptures: Filimon 24; Coloseni 4.14; 2 Timotei 4.10     Keywords: Caracter lumesc; Dima

Este deosebit de interesant şi plin de învăţătură să urmărim comentariul divin despre Dima. Fără îndoială el era un adevărat copil al lui Dumnezeu şi istoria lui ne oferă atenţionări utile. Se spune foarte puţin despre ... moreel, dar cele trei versete, care le găsim despre el, vorbesc cât câteva volume.

Bild: L. Binder
Drumul vieţii (H. Smith)

Psalmul 16

Scriptures: Psalmul 16     Keywords: Devotamentul

Pe drept s-a spus, în grădina Eden nu erau drumuri. Omul în starea de inocenţă nu avea nimic altceva de făcut în această grădină a desfătării, decât să rămână acolo unde l-a aşezat Dumnezeu. El nu avea ... morenevoie de nici un drum, ca să plece de acolo. Nici în cer nu vor fi drumuri. Un om sfânt nu va simţi nici o nevoie pe scena desăvârşirii să părăsească acest loc.

Dumnezeu lucrează în feluri diferite (J.G. Bellett)

Feluri diferite de întoarcere la Dumnezeu

Keywords: Viaţă de credinţă; Convertire

Este foarte interesant şi folositor să se ţină seama de diferenţele caracteristice relatate în Evanghelii şi în Faptele Apostolilor cu privire la diferitele întoarceri la Dumnezeu, cum ar fi de exemplu aceea a lui Petru şi ... moreLevi în Luca 5; a lui Zacheu în Luca 19; a lui Nicodim şi a femeii samaritence în evanghelia după Ioan.

Eşti tu gata, dacă Domnul ar veni astăzi? (J. Atkins)

Apocalipsa 19.7,8

Scriptures: Apocalipsa 19.7,8; 1 Tesaloniceni 4     Keywords: Venirea Domnului; Răpire

Domnul vine! Şi El vine, aşa cum credem noi, foarte curând (Apocalipsa 3.11). Aceasta pare să fie pretutindeni convingerea fermă a creştinilor spirituali. A trecut aproape un secol de când în creştinătate a răsunat ... morestrigătul: „Iată, Mirele”. Începând de atunci semnele s-a înmulţit ca număr şi importanţă. Acum ele sunt foarte numeroase. Deja lumea simte demult că ceva trebuie să aibă loc. ...

Eşti tu o remorcă sau o locomotivă? (I. Fleming)

Ce sunt eu pentru fraţii mei şi pentru surorile mele?

Scriptures: Luca 22.32     Keywords: Slujba pentru Domnul

Şi noi nu putem schimba adevărul – noi ducem cu noi ori putere ori slăbiciune, oriunde ne-am afla. Fiecare din noi este un ajutor sau un obstacol pentru cei din jur. Însă privilegiul nostru este să fim un ajutor – putere ... morepentru alţii, şi dacă este aşa, atunci „întărim pe fraţii noştri”.„Sunt mulţi călători pe un vapor, însă sunt puţini cei care fac lucrarea pe vapor”, acesta a fost felul în care un alt creştin bătrân a caracterizat această chestiune. ...

Ghedeon şi escorta lui (C.H. Mackintosh)

Serie de articole

Article: 3     Keywords: Discipolat/Ucenicie; Ghedeon; Ucenicia, discipol

Ghedeon şi escorta lui (1) (C.H. Mackintosh)

Starea omului şi îndurarea lui Dumnezeu

Scriptures: Judecători 6-8     Keywords: Ucenicia, discipol; Ghedeon

Dacă studiem istoria poporului Israel, putem diferenţia două mari perioade de timp, perioada de timp a unităţii şi perioada de timp a individualităţii; mai întâi perioada în care cele douăsprezece seminţii acţionau ca un ... moresingur om şi apoi, perioada în care un om a fost chemat să acţioneze pentru cele douăsprezece seminţii. Cartea Iosua şi cartea Judecători sunt imagini fidele ale acestor două perioade. Chiar şi un cititor superficial nu poate trece neobservată marea diferenţă care există între aceste două cărţi. Una este caracterizată prin putere exterioară şi glorie, cealaltă prin slăbiciune şi nenorocire. Una poartă amprenta puterii, cealaltă a decăderii. În una Domnul dă poporului Israel ţara, în cealaltă Israel ratează să ia ţara din mâna Domnului.

Ghedeon şi escorta lui (2) (C.H. Mackintosh)

Educarea omului în şcoala lui Dumnezeu

Scriptures: Judecători 6-8     Keywords: Discipolat/Ucenicie; Ucenicia, discipol; Ghedeon

Cele spuse până aici îşi găsesc dovada justă în istoria interesantă şi plină de învăţătură a lui Ghedeon. În persoana sa şi în experienţa sa el era o imagine reală a stării triste a lui Israel. ... moreDiferenţa între Iosua şi Ghedeon, în măsura în care este vorba de poziţia şi împrejurările lor, nu putea fi mai mare. Iosua putea să-şi pună piciorul pe grumazul împăraţilor canaaniţi. Ghedeon a trebuit să-şi bată grâul într-o ascunzătoare, ca să-l ascundă de madianiţi. Ziua lui Iosua era caracterizată prin victorii strălucitoare, în timp ce ziua lui Ghedeon era o zi a lucrurilor mici.

Ghedeon şi escorta lui (3) (C.H. Mackintosh)

Premise de bază pentru lucrarea de slujire

Scriptures: Judecători 6-8

Sunetul puternic al trompetei lui Ghedeon a adunat în jurul lui o oştire numeroasă şi impunătoare; dar această oştire trebuia verificată. Este altceva să fi stimulat prin râvna şi energia unui slujitor serios al lui Hristos, sau ... moresă posezi acele însuşiri morale, singurele care îl pot face pe om capabil, ca el însuşi să fie un slujitor devotat. Să mergi pe urma unui bărbat supus al lui Dumnezeu şi să te laşi călăuzit prin credinţa şi energia lui este cu totul altceva decât tu însuţi să umbli cu Dumnezeu şi prin puterea credinţei personale să te sprijini pe El. De aceasta trebuie să ţinem bine seama.

Ilie tişbitul (Kalender D.H.I.N.)

1 Împăraţi 17.1; 19.5 - curajul credinţei şi puterea credinţei

Scriptures: 1 Împăraţi 17.1; 1 Împăraţi 19.5     Keywords: Ilie

De unde ia Ilie această îndrăzneală? Îşi poate el permite aşa ceva, deoarece el face parte din căpeteniile împărăţiei? Nu, ci descrierea „tişbitul, dintre locuitorii [textual: locuitor fără drept de cetăţenie] ... moreGalaadului” îl arată ca om total lipsit de importanţă.

Însuşirile unui slujitor (Autor necunoscut)

Lecţii importante şi nu foarte uşoare pentru slujitori

Scriptures: Ioan 1; Ioan 3     Keywords: Slujba pentru Domnul; Ioan Botezătorul

Prima însuşire este: slujitorul vine de la Dumnezeu. Ca să venim de la Dumnezeu, trebuie mai întâi ca noi să fim cu Dumnezeu. Este destul de fermecător să faci o slujbă, căci ea are o forţă de atracţie asupra ... moresimţămintelor naturale, o forţă de atracţie care desigur nu posedă liniştea dinaintea Domnului. Dacă suntem într-o stare de linişte nu ne vede nimeni, nu ne aude nimeni, acolo avem a face cu problemele noastre de concentrare. Slujirea dimpotrivă face într-un fel oarecare ceva din noi.