14 motive pentru răpirea credincioşilor înaintea necazului cel mare (W.A. Lickley)

Scriptures: 1 Tesaloniceni 4.13-17; 5.4; 2 Tesaloniceni 2.1,2; Coloseni 3.4; Tit 2.13; Iuda 14     Keywords: Răpire; Revenirea lui Hristos; Necazul cel mare

Într-unul din pasajele anterioare am văzut în rezumat evenimentele care se vor derula după venirea Domnului pentru ai Săi, ca să se împlinească cele spuse în 1 Tesaloniceni 4.15-18. În acest context s-a spus: ... more„Timpul de necaz al groazei, al fricii şi încercărilor a venit” (H. şi N. 1988, pag. 211 la mijloc; compară cu Matei 24.21,22). Scriitorului [acestui articol] îi sunt cunoscute părerile diferite referitoare la întrebarea „Va trece Biserica prin necazul cel mare?”. Şi el prezintă punctul de vedere al acelora care cred că Scriptura răspunde la aceasta cu NU.

Al şaptelea de la Adam (F.B. Hole)

O privire în viaţa lui Enoh

Scriptures: Geneza 5; Evrei 11; Iuda     Keywords: Răpire; Enoh

În Geneza 4-5 ne sunt prezentate două linii genealogice, una prin Cain şi una prin Set. Fiecare al şaptelea urmaş, Lameh şi Enoh, ne dau imagini foarte diferite şi caracteristice din viaţa oamenilor. Lameh, ca al şaptelea urmaş pe ... morelinia lui Cain, este omul răutăţii, Enoh, ca al şaptelea pe linia lui Set, este "luat" de Dumnezeu înainte de potop şi prin aceasta ne dă o imagine despre Adunare (Biserică), care va fi răpită înainte de necaz.

Niciodată să nu te mai poticneşti (H.A. Ironside)

Iuda 24

Scriptures: Iuda 24     Keywords: Încurajare

Oricare ar fi greutăţile pe drumul de credinţă – chiar dacă el este semănat cu spini şi capcane (cu laţurile gândite de satan): Dumnezeu poate să păzească de poticnire pe cel care se încrede în El.

Predestinare dublă în epistola lui Iuda? (W.J. Ouweneel)

Iuda 4; Proverbele 16.4; 2 Petru 2.1

Scriptures: Iuda 4; Proverbele 16.4; 2 Petru 2.1     Keywords: Suveranitate; Predestinarea dublă; Alegerea/Predestinarea; Calvin/Arminius

Este remarcabil faptul că Duhul Sfânt spune despre acești oameni imediat după aceea că ei erau deja înscriși de mult timp pentru această judecată. Așadar, înainte de a se face vreo descriere a acestor oameni, se spune că ... morejudecata asupra lor este deja stabilită. Calvin a dedus de aici că anumiți oameni au fost deja respinși veșnic de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, așa cum alții sunt aleși veșnic. Dacă ar fi așa, ...

Viaţa veşnică în restul epistolelor NT (W. Kelly)

Iacov 1.18; 2.18; 1 Petru 1.3; 2 Petru 1.3,4; 2.20-22; Iuda 17-21

Scriptures: Iacov 1.18; 2.18; 1 Petru 1.3; 2 Petru 1.3,4; 2.20-22; Iuda 17-21     Keywords: Viaţa veşnică