Cine este mireasa din Cântarea Cântărilor? (W.J. Ouweneel)

Gânduri introductive la Cântarea Cântărilor

Scriptures: Cântarea Cântărilor; Cântarea Cântărilor 1     Keywords: Mireasa, pământească

Dorim să studiem împreună această carte, care în primul verset este numită „Cântarea Cântărilor“. Cele mai multe traduceri au denumit-o „Cântarea înaltă“. Ele îl urmează ... moreîn această privință pe Luther, care a tradus așa cuvântul acesta; textual însă stă scris așa: „Cântarea Cântărilor“. În limba ebraică exprimă o intensificare deosebită: cântecul cel mai înalt, cel mai bun. Așa vorbește Scriptura și despre Sfânta Sfintelor (cea mai sfântă dintre toate), și despre cerul cerurilor, și în sens nefavorabil, ca de exemplu, despre robul robilor.