Bild: L. Binder
Adorarea (Închinarea) falsă (C.H. Mackintosh)

Leviticul 10.1-11

Scriptures: Leviticul 10.1-11     Keywords: Adorare/Închinare

Dacă medităm la rânduielile legii mozaice un lucru iese în mod deosebit în evidenţă: gelozia remarcabilă, cu care Dumnezeu Se delimitează de apropierea omului de El. Este de mare folos pentru suflet să mediteze la aceasta. ... moreNoi suntem în mare pericol să permitem în gândurile noastre un element de familiaritate păcătoasă cu privire la Dumnezeu. Diavolul poate folosi aceasta în mod foarte dăunător pentru un final foarte rău.

Bild: L. Binder
Adorarea sau închinarea (J.N. Darby)

Scriptures: Efeseni 1; Efeseni 2; Ioan 20.17; 1 Corinteni 2.9-10; Ioan 17.6,26; Filipeni 3.3; Deuteronom 26; Apocalipsa 4.8; Apocalipsa 5     Keywords: Adorare/Închinare

Există adesea între credincioși numai o noțiune vagă cu privire la ce însemnează adorarea sau închinarea. Motivele mai însemnate care au condus la această situație sunt: în primul rând obiceiurile sau ... moretradițiile încetățenite între mulți credincioși și, în al doilea rând, atmosfera morală în care se găsesc oamenii credincioși. Adevărații creștini au lepădat formalismul și superstițiile și găsesc bucurie în faptul că au aflat adevărul conținutului tuturor exercițiilor lor religioase; dar viața noastră de trăire prin credință aici, pe pământ, cuprinde mult mai mult.

Bild: Beröa-Verlag
Când slujba preoţească devine periculoasă … (H.A. Ironside)

Leviticul 10.1-5 - duşi afară din tabără în cămăşile lor

Scriptures: Leviticul 10.1-5     Keywords: Slujba preoţilor; Adorare/Închinare

O dată preot – pentru totdeauna preot, aceasta era valabil pentru fiecare din ei, la fel cum astăzi este valabil pentru fiecare creştin. Însă acest adevăr, oricât de binecuvântat este el, nu poate încuviinţa nici ... morenepăsarea şi nici îndărătnicia în legătură cu lucrurile sfinte ale Domnului. Şi preoţii lui Dumnezeu stăteau sub judecata guvernării lui Dumnezeu, atunci când făceau „ceea ce El nu le-a poruncit”, şi ei au fost duşi „în cămăşile lor” afară din tabără. Cât de mult trebuie să fi vorbit inimilor israeliţilor în acea zi priveliştea acestor cadavre îmbrăcate în haine preoţeşti! S-a confirmat exprimarea: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”

Carte recomandată: Închinarea în secolul 21 (SoundWords)

„În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu”

Keywords: Adorare/Închinare

Cât de mult worship are voie să fie? (S. Isenberg)

Scriptures: Ioan 4.23,24; Exodul 20.25-26     Keywords: Adorare/Închinare; Worship

Muzica worship în costum de muzică modernă pop şi rock este în înaintare victorioasă chiar şi printre creştini. Aproape că nu este o ceremonie evanghelicală fără muzică band cu volum sonor. Demult există în ... morecomunităţile „moderne” un team de preamărire şi un conducător al preamăririi, care trebuie să „conducă pe credincioşi în închinare”. Deseori muzica worship modernă ocupă un loc de valoare mare în serviciul divin. Să ne întrebăm singuri: Am merge noi duminică dimineaţa la serviciul divin, dacă s-ar cânta cântări simple, probabil numai cu acompaniament de pian sau fără acompaniament instrumental?

Crucea Domnului Isus (J. Boyd)

Puterea întunericului şi harul şi dragostea lui Dumnezeu

Scriptures: Galateni 6.14     Keywords: Cruce; Suferinţele Domnului

Cineva a spus odată: „Nu există nimic care s-ar putea compara cu crucea.” Ea este şi va rămâne pentru totdeauna în toată măreţia ei în centru cercului veşniciei; minunea pentru fiecare creatură inteligentă şi ... moremonument pe care sunt gravate de neşters atât răul şi ura fiinţei decăzute, cât şi bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu. Din umbrele nesfârşite ale trecutului ea se conturează în toată sfinţenia şi fapta ordinară a ei, cu adevăr şi trădare, cu soare şi umbre, credincioşie şi falsitate, dreptate şi păcat, judecată şi îndurare, compasiune şi cruzime, dragoste şi ură.

Bild: SoundWords
Dacă Hristos n-a înviat … (D.R. Reid)

1 Corinteni 15.12-20

Scriptures: 1 Corinteni 15.12-20     Keywords: Apologetic; Învierea omului; Învierea lui Isus

Paştele este o caracteristică unică în felul ei a creştinismului. Şi anume nu pentru că în această duminică mai mulţi „creştini” merg la biserică, decât de obicei, ci pentru că la paşte sărbătorim ... moreînvierea lui Isus Hristos. Credinţa creştină învaţă că Întemeietorul ei trăieşte şi astăzi! Nici o altă religie din lume nu îşi revendică o astfel de pretenţie. Alte religii afirmă probabil că „duhul” întemeietorului lor trăieşte în învăţăturile lor religioase, dar creştinismul afirmă că întemeietorul lui, Isus Hristos, trăieşte astăzi – şi anume, în trup!

De ce Hristos spune de regulă „Tată” şi la cruce spune „Dumnezeu”? (J.N. Darby)

Ioan 11.41,42; 20.17

Scriptures: Ioan 11.41,42; 20.17     Keywords: Locuri biblice grele; Isus: ca Dumnezeu (Iehova); Isus: ca Om; Cruce

Doresc să îndrept atenţia spre un fapt în legătură cu suferinţele Domnului nostru: în timpul întregii Sale slujiri, inclusiv Ghetsimani, Hristos nu Se adresează niciodată lui Dumnezeu, prin aceea că foloseşte Numele ... more„Dumnezeu”. Întotdeauna El spune „Tată”. Însă pe cruce cuvintele Lui erau, aşa cum ştim: „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu!”.

Bild: L. Binder
Dumnezeu nu cere adorare (închinare) (W.J. Ouweneel)

Ioan 4

Scriptures: Ioan 4     Keywords: Adorare/Închinare; Darul (lui Dumnezeu)

După ce Dumnezeu a cerut oamenilor timp de 4000 de ani, ca ei să-L glorifice, să I se închine, în cele din urmă El Însuşi S-a glorificat în Fiul, şi anume într-un fel minunat, precum nici un om, dacă ar fi vrut, ... morenu ar fi putut face aceasta vreodată. Acolo Dumnezeu a fost glorificat în ceea ce El este cu adevărat. ...

Esența patimilor lui Hristos (S. Isenberg)

„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu! Pentru ce M-ai părăsit?”

Scriptures: Matei 26; Marcu 15; Luca 23     Keywords: Suferinţele Domnului; Passion/Suferinţe

La 18 martie 2004, filmul The Passion a fost lansat în cinematografele germane. Greu de crezut, că într-o vreme în care oamenii nu vor să știe prea multe despre Isus Hristos sau pur și simplu nu știu prea multe despre El, ... moreacest Isus - sau este mai degrabă prezentarea? - umple săli întregi de cinema. Dar care era adevăratul mesaj al lui Isus, care era misiunea Sa? ...

Bild: L. Binder
Gânduri despre închinare (3) (aus dem Französischen)

Îndemnuri

Keywords: Adorare/Închinare

Slujba de închinare, pe care răscumpărații Domnului o încep pe pământ nu se va încheia în cer. Cât de prețios este pentru inima Tatălui, când copiii Săi din această lume de o moralitate ... moreîntunecată mărturisesc și laudă Persoana și lucrarea Fiului Său. „Iată, binecuvântați pe Domnul, toți slujitorii Domnului, care stați nopțile în casa Domnului! Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul!” (Psalmul 134.1,2). Credincioșilor, să avem grijă să prezentăm Domnului, la timpul stabilit, darurile Sale de jertfă, hrana Lui, jertfele de ardere-de-tot, care sunt o mireasmă plăcută Lui (Deuteronomul 28.2)!

Bild: L. Binder
Gânduri despre închinare/adorare (aus dem Französischen)

Article: 3     Keywords: Adorare/Închinare

Această serie de articole referitoare la adorare/închinare este o traducere din limba franceză. Ele au apărut inițial sub titlul „Pensées sur l'adoration” pe blogul http://www.bible-notes.org. Autorul este necunoscut.

Bild: L. Binder
Gânduri despre închinare/adorare (1) (aus dem Französischen)

Ce este închinarea/adorarea?

Keywords: Adorare/Închinare

În limba greacă există două cuvinte pentru închinare: proskuneo și latreno. Primul cuvânt înseamnă „a se pleca” sau „a aduce omagiu”, „a se prosterna, a îngenunchea pentru a se ... moreînchina” (Matei 2.2,11; 4.10; Ioan 4.20,21; Apocalipsa 4.10). În Vechiul Testament, cuvântul cel mai des folosit pentru închinare înseamnă și „a se prosterna”; se găsește, de exemplu, în Geneza 18.2. Cel de-al doilea cuvânt, care este mai des folosit pentru închinarea în Locul sfânt, este adesea tradus prin „slujire” sau „a sluji” (Evrei 9.1,6,9,14; 10.2; Filipeni 3.3); dar traducerea corectă trebuie să fie „închinare” și „a se închina”. Sensul general, așadar, pentru cei care se apropie de Dumnezeu, este să Îl laude pe El, Tatăl, și să Îi dea slavă în raport cu ceea ce este El în Sine Însuși. A se închina înseamnă a da ceva lui Dumnezeu (1 Cronici 29.13.14).

Bild: L. Binder
Gânduri despre închinare/adorare (2) (aus dem Französischen)

Caracteristicile închinării/adorării

Scriptures: Ioan 4.23,24; Evrei 10.19-22; Romani 15.6; 1 Petru 2.5.     Keywords: Adorare/Închinare

„Adevărații închinători” sunt chemați să se închine „în duh și în adevăr”, deoarece Dumnezeu este Duh, iar cei care I se închină trebuie să I se închine potrivit gândurilor ... moreSale (compară cu Filipeni 3.3).

Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (1) (SoundWords)

Introducere

Keywords: Adorare/Închinare

Pare să fie înrădăcinat în conștiința omului faptul că trebuie să se aducă veneraţie unui Dumnezeu sau unei ființe superioare. Veneraţia adusă lui Dumnezeu depășește veneraţia adusă ființelor umane și este denumită ... moreadorare. Chiar și în religiile păgâne naturale, oamenii aduc într-o anumită formă închinare la diferiți zei. În iudaism, adorarea adusă lui Dumnezeu stătea în mod deosebit în legătură cu serviciul jertfelor.

Închinarea în secolul 21: "În duh şi în adevăr" şi "Plăcută lui Dumnezeu" (4) (SoundWords)

Care este conţinutul unei închinări acceptabile pentru Dumnezeu?

Keywords: Adorare/Închinare

Acest capitol și capitolul 7 vor ocupa destul de mult spațiu, deoarece dorim să ne gândim împreună în detaliu la conținutul „închinării plăcute lui Dumnezeu” (1 Petru 2.5). Avem impresia că aceste ... moregânduri nu mai sunt aproape deloc cunoscute.

Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (11) (SoundWords)

La cine se adresează muzica Praise-&-Worship?

Keywords: Adorare/Închinare

Dacă este vorba doar de performanța artistică, multe dintre aceste concerte sau Events se pot compara cu siguranță cu unele concerte sau festivităţi lumeşti. Întrebarea la care trebuie să răspundem, totuși, este: Cui se adresează ... moreaceastă muzică? La prima vedere, această întrebare poate părea confuză. De aceea trebuie să o aprofundăm. Cei care abordează acest subiect pentru prima dată vor avea cu siguranță unele probleme. Cu toate acestea, cei care studiază cu atenție acest capitol vor găsi aici baza pentru care închinarea, care este determinată în principal de factori externi, nu poate fi justificată de Biblie.

Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (12) (SoundWords)

Mişcarea Praise-&-Worship şi muzica rock

Keywords: Adorare/Închinare

Dacă dorim să abordăm tema mișcării Praise-&-Worship, trebuie să ne întoarcem puțin în istorie și să ne punem întrebarea cum și ce fel de muzică au folosit primii creștini în serviciile lor divine. Folosirea ... moreinstrumentelor muzicale în Vechiul Testament în legătură cu Templul (slujba) este foarte bine atestată; dar în sinagogi nu exista acompaniament instrumental. De asemenea, muzica din Templu era întotdeauna centrată pe Cuvânt și doar câteva instrumente muzicale erau permise (compară cu 1 Cronici 25) și serveau doar ca acompaniament. Primul verset din 1 Cronici 25 clarifică încă o dată acest lucru: „David și conducătorii oștirii au pus deoparte pentru slujbă ... pe cei care să profețească cu harfe şi cu lire și cu chimvale.”

Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (13) (SoundWords)

De ce atenţionăm noi cu privire la muzica rock creştină?

Keywords: Adorare/Închinare

Am văzut mai sus că muzica rock are un efect ameţitor și poate duce la transă și extaz. Desigur, trebuie să te abandonezi muzicii în mod conștient pentru a avea astfel de experiențe. Din nefericire, în cadrul ... morePraise-&-Worship-Events creştine se lucrează în mod conștient tocmai pentru a se ajunge la o astfel de dezlănţuire, la „înălțare” și la stările de transă și extaz descrise mai sus. „Worship-Leader” și membrii formației sunt adesea foarte conștienți de efectul muzicii lor și o folosesc în mod intenționat (de exemplu, prin repetiție, precum și prin alternanța deliberată între cântece rapide și puternice și cântece mai lente și mai liniștite) pentru a-i aduce pe vizitatorii acelui Event în starea dorită. Această trăire este apoi atribuită prezenței lui Dumnezeu, iar oamenii cred că au experimentat direct „adierea Duhului”. Se vorbeşte despre „momente sfinte”.

Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (14) (SoundWords)

Tema cântărilor Worship moderne

Keywords: Adorare/Închinare

Tatăl nu se bucură de nimic mai mult decât de Fiul Său. Peste El s-au deschis cerurile în mod repetat și un glas a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3.17; 17.5; ... morecompară cu 2 Petru 1.17). Fie că este vorba de un serviciu divin sau de Praise-&-Worship-Event, întrebarea rămâne aceeași: A fost Fiul, bucuria cerului, înălțat în fațetele și frumusețile Sale? Nu cumva multe texte se opresc la suprafață și abia dacă diferă? În loc de Hristos, nu cumva mai degrabă unele dintre aceste cântece de „închinare” ne au pe noi înșine ca temă?

Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (16) (SoundWords)

Este Domnul Isus „Împăratul nostru”?

Keywords: Adorare/Închinare

Deoarece în multe cântece se cântă despre Domnul Isus ca Împărat, dorim în acest capitol să ne ocupăm de întrebarea dacă Domnul Isus este „Împăratul nostru”. Pentru că în spatele ... moreacestor cântece se ascunde foarte adesea o întreagă orientare teologică, de care mulți nu sunt deloc conștienți. Este vorba de așa-numita Teologie a Împărăției (Dominion Theology). Conform acestei teologii, se va ridica o nouă generație de credincioși, care echipată cu puteri supranaturale va învinge orice împotrivire la Evanghelie. Astfel, toate națiunile vor fi câștigate pentru Evanghelie. Când acest lucru va fi realizat, va veni timpul ca Hristos să se întoarcă. Credincioșii Îi vor preda apoi Împărăția.

Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (17) (SoundWords)

Dansatul înaintea lui Dumnezeu

Keywords: Adorare/Închinare

Dacă am înţeles bine capitolului 3 - că serviciul divin a fost schimbat fundamental în Noul Testament - atunci vom înțelege și de ce dansul lui David înaintea lui Dumnezeu (2 Samuel 6.16) nu este un argument pentru ca la ... morePraise-&-Worship-Events să se danseze deseori (și, între timp, deja și în unele întâlniri bisericești).

Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (18) (SoundWords)

„Vreau să simt intens prezenţa lui Dumnezeu”

Keywords: Adorare/Închinare

Praise-&-Worship-Events din zilele noastre sunt, așa cum am menționat mai sus, caracterizate în principal de muzică pop sau rock creștină. Mâinile sunt ridicate, șoldurile se balansează, uneori se dansează, ca într-o ... morediscotecă. Totul se numește „momente sfinte” și „L-am simţit intens pe Dumnezeu”, „Dumnezeu era prezent în mod simţitor”, „Duhul lui Dumnezeu sufla peste scenă”. Când auzi asta, inevitabil te gândești: și eu aș vrea să fiu acolo! - Întrebare este, însă: Dacă Îl experimentezi pe Dumnezeu în mod simţitor sub influența muzicii rock creștine, în ritmul chitarelor electrice și al tobelor puternice - nu se confundă cumva efectul bătăii și al ritmului muzicii cu Dumnezeu?

Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (19) (SoundWords)

Întâlnirea cu Dumnezeu în comun

Keywords: Adorare/Închinare

Praise-&-Worship-Events sunt, înainte de toate, o experiență în comun. Acest sentiment de părtășie devine adesea cu atât mai mare cu cât sunt mai multe persoane prezente. Dar, mai ales în chestiunile legate de ... morepărtășie și apoi în legătură cu închinarea, există multe indicii în Cuvântul lui Dumnezeu că nu este indiferent cum și cu cine ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu pentru a ne închina Lui. Pentru participanţii la Praise-&-Worship-Events nu se pune nici o condiţie. Dacă ar fi fost vorba despre o evanghelizare sau o zi a tineretului, atunci ar fi fost de înțeles că oricine poate veni. Dar aici este vorba despre privilegiul creștinului credincios de a aduce închinare (Worship; jertfă de laudă) lui Dumnezeu.

Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (2) (SoundWords)

Ce este închinarea (adorarea)?

Keywords: Adorare/Închinare

În capitolele următoare vom analiza ce este închinarea în esența ei cea mai profundă și care ar trebui să fie conținutul închinării plăcute lui Dumnezeu. Pe lângă aceasta vom prezenta și cântări, pe ... morecare le considerăm exemplare pentru textele de închinare „în adevăr”.