Ce înseamnă crăciunul pentru tine? (D. Schürmann)

Scriptures: Luca 2.1-20

Crăciunul are o deosebită importanţă pentru cei mai mulţi creştini şi chiar şi pentru cei mai mulţi agnostici. Nu numai pentru că sunt ultimele zile din an care se leagă cu un timp deosebit de părtăşie familiară intimă sau cel puţin ... morecu gândul – nu, prin prezentările omniprezente ale ieslei şi prin cântările de crăciun se menţine treaz gândul la naşterea Domnului Isus. Cu toate acestea trebuie să se pună întrebarea serioasă, câţi oameni la gândul crăciunului sunt cu adevărat impresionaţi de ceea ce a avut loc atunci în Betleem. Această întrebare trebuie să şi-o pună şi aceia care cu regret din cauza gândului comercial clar din timpul crăciunului şi a originii lui păgâne ignorează această sărbătoare (probabil cu excepţia cadourilor). Şi aceia care spun: noi sărbătorim împreună în fiecare duminică crăciunul, Paştele şi Rusaliile, ar trebui să se întrebe, dacă în anul care a trecut au avut cel puţin o singură zi în care entuziasmul cu privire la întruparea Mântuitorului nostru preamărit a fost aşa de mare, că prin aceasta ei au adorat pe Dumnezeu.

Ce înseamnă Crăciunul pentru tine? (D. Schürmann)

Scriptures: Luca 2     Keywords: Crăciunul

Crăciunul are o semnificație specială pentru majoritatea creștinilor și chiar și pentru majoritatea agnosticilor. Nu numai că el asociază ultimele zile ale anului cu un moment special de părtășie în familie, sau cel puțin cu ... moregândul la aceasta - nu, prin omniprezentele scene ale nașterii și colinde de Crăciun se păstrează viu și gândul la nașterea Domnului Isus. Cu toate acestea, trebuie să ne punem întrebarea serioasă: câți oameni sunt cu adevărat impresionați de ceea ce s-a întâmplat la Betleem în acea perioadă. Această întrebare trebuie să și-o pună și cei care, din cauza comercializării Crăciunului, din păcate prea evidentă, și a originilor sale păgâne, ignoră această sărbătoare (poate că oferirea de cadouri este scutită de acest lucru).

Darul împăcării (SoundWords)

2 Corinteni 5.14-21

Scriptures: 2 Corinteni 5.14-21     Keywords: Împăcare; Crăciunul

Crăciunul ne aminteşte cum a venit Dumnezeu la oameni. El nu a venit cu judecată, aşa cum am meritat noi. El a venit în Hristos cu mâna întinsă pentru împăcarea oamenilor. Domnul Isus nu vine pe pământ „ca ... moresă judece lumea” (Ioan 3.17). El vine la femeia păcătoasă şi spune: „Iertate sunt păcatele tale” (Luca 7.48). Femeii adultere îi cade o piatră de pe inimă, când El îi spune: „Nici Eu nu te condamn” (Ioan 8.11). Domnul Isus vine în har, „nesocotindu-le greşelile lor” (2 Corinteni 5.19). Lumea niciodată nu a văzut un aşa început nou! În evanghelia după Ioan găsim o privire în planurile lui Dumnezeu: „Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3.17). Dumnezeu are un mesaj pentru om, adus prin Hristos: Am venit să te aduc iarăşi înapoi la Mine. Nu doresc să fie această depărtare între tine şi Mine. Vreau să te am în apropierea Mea. Nu doresc ca tu să fi duşmanul Meu, ci tu să fi prietenul Meu. – Putea dragostea lui Dumnezeu să fie mai mare?

Emanuel – Dumnezeu este cu noi (G. Pohl)

Când speranţele nu se împlinesc

Scriptures: Matei 1; Isaia 7     Keywords: Crăciunul; Corona; Întruparea (ca Om); Întruparea (trup de carne)

Numai în evanghelia după Matei i se vesteşte lui Iosif naşterea Fiului lui David (Matei 1.1), a lui Mesia-Împăratul (Matei 1.16,17) cu referire la faptul că acum s-a împlinit Isaia 7.14 (Matei 1.18-25). Când Ahaz a ... morerefuzat să aleagă un semn pentru faptul că Dumnezeu va salva poporul Israel de vrăjmaşii lui, citim în Isaia 7.14 că „Domnul Însuşi vă va da un semn”. Semnul era un Copil cu Numele Emanuel, ceea ce înseamnă: Dumnezeu este cu noi. Deja atunci Dumnezeu în harul Său era cu poporul Său, fără să ţină seama de faptul că ei au provocat mereu pe Dumnezeul lor prin idolatrie şi comportare greşită.

Bild: L. Binder
Hotărâri luate de Anul Nou (D.R. Reid)

Neemia 10; 13

Scriptures: Neemia 10; 13     Keywords: De Anul Nou

Ianuarie este luna în care se rostesc cele mai multe din hotărârile noastre bune de Anul Nou. Înainte să treacă prima lună a Anului Nou „începutul nostru nou” este deja istorie. Hotărârea noastră de a ... morealerga zece minute pe zi este corectată cu „zece minute pe săptămână”. Hotărârea noastră de a slăbi o jumătate de kilogram pe săptămână s-a redus la „să nu primesc în greutate”. Hotărârea noastră de a ne scula o oră mai devreme, ca să avem puţin mai mult timp de a sta în linişte cu Domnul s-a modificat la „cinci minute pe parcursul zilei” şi aceasta numai atunci când nu este ceva „mai important”! Este pur şi simplu în om o tendinţă naturală să eşueze cu toate hotărârile bune.

Învierea Domnului Isus Hristos dintre morţi (W.T. Turpin)

Trei prelegeri din anul 1886

Article: 3     Scriptures: Matei 28.1-17     Keywords: Învierea lui Isus

Iosif – în cadrul istorisirii naşterii Domnului (D.R. Reid)

Matei 1.19

Scriptures: Matei 1.19     Keywords: Iosif (NT); Crăciunul

Ce şti tu despre Iosif, care în istorisirea despre naşterea Domnului stă totdeauna pe planul secund? Ce bărbat a vrut Dumnezeu să aleagă ca tată pământean pentru Domnul nostru? Ştim că Iosif era de meserie tâmplar (Matei ... more13.55), dar ce caracter avea el? Era el numai un „credincios absolut normal”, ca cei mai mulţi dintre noi, sau el a fost un bărbat deosebit al lui Dumnezeu?

Mai mult decât o istorisire de Crăciun (D.R. Reid)

Lecţii din Luca 2

Scriptures: Luca 2.10-12     Keywords: Crăciunul

Istorisirea de crăciun din al doilea capitol al evangheliei după Luca a devenit o parte componentă aşa de mare culturii şi tradiţiei noastre, că noi uneori uităm, că ea este o parte a Sfintei Scripturi. Când auzim cuvintele cunoscute, ... morecare în timpul de Crăciun se citesc aşa de des, vedem înaintea ochilor noştri spirituali jocuri de Crăciun şi copii mici îmbrăcaţi ca îngeri şi păstori, pentru reprezentaţii. Însă Luca 2 nu este numai o istorisire pentru timpul de Crăciun; ea este Cuvântul lui Dumnezeu şi de aceea El are ceva să ne spună în fiecare zi a anului.

Mai mult decât un cadou de crăciun (D.R. Reid)

Este mai ferice să dai decât să primeşti

Scriptures: 2 Corinteni 8.9     Keywords: Crăciunul

Ştim cu toţii, că adevăratul sentiment de crăciun este „nu să primeşti, ci să dai”. Experienţa noastră dovedeşte că este realmente mai mare bucurie să dai daruri de crăciun, decât tu însuţi să primeşti (căci ... moreaceasta este experienţa noastră?). Cu toate acestea darurile noastre arată deseori că nu sunt un dar. Pe de o parte în mod normal ele nu ne costă mult şi pe de altă parte de cele mai multe ori nu satisfac adevăratele nevoi ale celui care le primeşte. Dar dăruirea adevărată este altceva – ea merge mai departe. Cât de departe? Dăruirea merge aşa de departe, până unde începe să-l doară pe cel care dăruieşte, şi ajută cu adevărat pe cel care primeşte darul. Ai dăruit tu în ultimul timp în felul acesta?

Nici un loc în casa de poposire (S. Isenberg)

… şi materialismul în timpul crăciunului

Scriptures: Luca 2.6,7; 10.33,34; 22.11,12     Keywords: Crăciunul

An după an la 24 decembrie se aminteşte că Mesia a fost născut în Betleem, şi unii au lacrimi în ochi când la teatrul de păpuşi Maria însărcinată este trimisă de acolo pe motivul că în casa de poposire nu ... moreeste loc. Ce atitudine fără inimă! Şi noi suntem siguri, că noi am fi găsit un locşor pentru perechea săracă şi pentru Fiul lui Dumnezeu! Cum se face că la crăciun inimile ni se încălzesc în timp ce „micuţul copil Isus” trebuie să îngheţe afară în iesle?

Probe prin indicii pentru înviere (J. McDowell)

Din cartea: „Die Tatsache der Auferstehung” – editura CLV

Keywords: Învierea lui Isus

Există realmente alte dovezi pentru învierea în trup a lui Hristos. Ele sunt numite probe prin indicii. „Dovezile directe” se referă la realităţile însăşi puse la îndoială, ca de exemplu: „A ... moreînviat Hristos dintre morţi?” Random House Dictionary of the English Language redă cel mai bine înţelesul probei prin indicii, şi anume ca „o realitate din a cărei prezenţă se deduce dovada pentru o altă realitate”.

Realitatea învierii lui Hristos (W.T. Turpin)

Matei 28.1-17

Scriptures: Matei 28.1-17     Keywords: Învierea lui Isus; Sărbători

Să privim învierea la modul cel mai general: învierea lui Hristos este în modul cel mai evident revelarea divină a învierii însăşi. Deja numai la gândul acesta trebuie să recunoaştem că este imposibil ... morepentru inimile şi limbile noastre să primim şi să exprimăm întreaga importanţă a acestei realităţi. Nu este nici un subiect în Scriptură, care ar fi mai important decât învierea, şi nu este nici o realitate pe care lumea a urât-o din inimă mai mult decât învierea. În general învierea este respinsă de lume. Vorbesc desigur acum despre lume în sensul ei cel mai larg şi mai general.

Sarea de septembrie (D.R. Reid)

Matei 5.13; Coloseni 4.6

Scriptures: Matei 5.13; Coloseni 4.6     Keywords: Sarea pământului; Sfinţenia, sfinţirea; Separare/Punere deoparte

A sosit din nou momentul! Vara s-a transformat în toamnă și se pare că toată lumea este acum mult mai mult preocupată. O persoană relaxată de pe plajă a devenit student. În loc de un rucsac se poartă acum o pereche de perniţe ... morepentru umeri. Un costum de baie face loc unui pulover. Și în loc de soare arzător de vară, lampa de birou arde acum până târziu în noapte. O sugestie: Lasă-ți zahărul de vară să devină sarea de septembrie! ...

“Happy New Year!” (H.F. Witherby)

Keywords: New Year's (for ...)

We are at the beginning of a new year and new hopes and new promises fill many hearts. Since God has marked out our lives in portions of time, having made the lights in the heaven to be for signs and for seasons, and for days and years, it behooves ... moreus as His creatures, to consider our entry into a new era of time.

„Cine este Copilul?” (D.R. Reid)

Evrei 1.1-3

Scriptures: Evrei 1.1-3     Keywords: Isus: ca Om; Crăciunul; Întruparea (ca Om)

În zilele noastre, nașterea lui Hristos este descrisă într-un mod care transmite un sentiment de nostalgie. Poate că acesta este motivul pentru care trecem cu vederea cu cine avem de-a face cu adevărat.

„Copilul Isus” stă înaintea uşii – Crăciunul din perspectiva lui Iosif (R. Imming)

Matei 1; 2; Luca 1; 2

Scriptures: Matei 1; 2; Luca 1; 2     Keywords: Crăciunul; Iosif (NT)

În timpul adventului şi până în seara de crăciun vom auzi iarăşi sub forme diferite: „Copilul Isus” stă înaintea uşii. Ceea ce în această formulare sună mai degrabă străin şi dulce – ... moreîn legătură cu comercializarea fără scrupule chiar respingător -, probabil am auzit sau chiar spus într-o formă modernă: să devii creştin înseamnă să laşi pe Hristos să intre în viaţa proprie. Dar ce se întâmplă dacă Hristos intră (deodată) în viaţa noastră? O seară romantică, o copleşire cu daruri, un fior evlavios? – Unul care a trăit foarte concret aceasta, cum nu a trăit nici un alt om, este Iosif, logodnicul şi soţul Mariei, din care cum se ştie a fost născut Isus Hristos. În cele ce urmează doresc să privesc Crăciunul din punctul lui de vedere. Textele biblice care stau la bază le găsim mai ales în evanghelia după Matei capitolele 1 şi 2 şi în evanghelia după Luca capitolele 1 şi 2.

„Un Copil ni S-a născut” (S. Isenberg)

Isaia 9.1-7 (Serie de articole)

Article: 2     Scriptures: Isaia 9.1-7     Keywords: Crăciunul; Isus: ca Om; Dumnezeirea Domnului

O dată pe an milioane de creştini îşi amintesc de naşterea lui Isus Hristos. În servicii religioase şi prelegeri de Crăciun se citează un verset din prorocul Isaia, care a fost scris cu aproximativ 700 de ani înainte de ... morenaşterea lui Hristos – călăuzit prin Duhul Sfânt (2 Petru 1.21): Isaia 9.6: Pentru că un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; şi-I vor pune numele: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternităţii, Domn al păcii. Aproape nimeni nu se întreabă, în ce context stă acest verset. Pe cine are profetul în vedere? Despre cine este vorba, când acolo se spune: „un Copil ni S-a născut”? Ce fel de domnie este aceasta? De ce acest Copil este numit şi „Fiu”? Să ne preocupăm mai îndeaproape cu aceste întrebări. Probabil vom fi surprinşi, că noi creştinii nu suntem adresaţii principali ai acestor versete.

„Un Copil ni S-a născut” (1) (S. Isenberg)

Isaia 9.1-7

Scriptures: Isaia 9.1-7     Keywords: Crăciunul; Isus: ca Om; Dumnezeirea Domnului

O dată pe an milioane de creştini îşi amintesc de naşterea lui Isus Hristos. În servicii religioase şi prelegeri de Crăciun se citează un verset din prorocul Isaia, care a fost scris cu aproximativ 700 de ani înainte de ... morenaşterea lui Hristos – călăuzit prin Duhul Sfânt (2 Petru 1.21): Isaia 9.6: Pentru că un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; şi-I vor pune numele: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternităţii, Domn al păcii. Aproape nimeni nu se întreabă, în ce context stă acest verset. Pe cine are profetul în vedere? Despre cine este vorba, când acolo se spune: „un Copil ni S-a născut”? Ce fel de domnie este aceasta? De ce acest Copil este numit şi „Fiu”? Să ne preocupăm mai îndeaproape cu aceste întrebări. Probabil vom fi surprinşi, că noi creştinii nu suntem adresaţii principali ai acestor versete.

„Un Copil ni S-a născut” (2) (S. Isenberg)

Isaia 9.6,7

Scriptures: Isaia 9.6,7     Keywords: Crăciunul; Isus: ca Om; Dumnezeirea Domnului

O dată pe an milioane de creştini îşi amintesc de naşterea lui Isus Hristos. În servicii religioase şi prelegeri de Crăciun se citează un verset din prorocul Isaia, care a fost scris cu aproximativ 700 de ani înainte de ... morenaşterea lui Hristos – călăuzit prin Duhul Sfânt (2 Petru 1.21): Isaia 9.6: Pentru că un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; şi-I vor pune numele: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternităţii, Domn al păcii. Aproape nimeni nu se întreabă, în ce context stă acest verset. Pe cine are profetul în vedere? Despre cine este vorba, când acolo se spune: „un Copil ni S-a născut”? Ce fel de domnie este aceasta? De ce acest Copil este numit şi „Fiu”? Să ne preocupăm mai îndeaproape cu aceste întrebări. Probabil vom fi surprinşi, că noi creştinii nu suntem adresaţii principali ai acestor versete.